Duur 02:00
Gepubliceerd op 18 maart 2016

Deel 7: Meetlat bij het onderhandelen

In deel 7 legt Hettie uit dat u met elkaar een meetlat moet opstellen om tot een oplossing te komen.

In de voorgaande delen van deze cursus heeft u geleerd hoe u kunt win-win onderhandelen. Dus zo onderhandelen dat u staat voor wat u wilt, en tegelijkertijd respect en waardering heeft voor degene met wie u onderhandelt. In de meeste gevallen komt u er wel uit. Maar niet altijd…

Soms blijft het nu eenmaal zo dat u, hoe goed u het allebei ook probeert samen niet op een lijn komen. U blijft steken. ‘Tot zover en niet verder!’ Als het zover komt, verloopt de onderhandeling eigenlijk al niet meer in een goede sfeer. En de uitkomst is bijna nooit efficiënt of verstandig. Het is veel slimmer om samen vast te stellen wat redelijk is. Dan gaat u met elkaar een meetlat bedenken. Om op basis van objectieve criteria te onderhandelen.

Wat voor meetlatten zijn er zoal?

  • Regels en wetten (U wilt een haag in de voortuin. De overbuurman ziet dat niet zitten. U zoekt uit welke voorschriften de woningcorporatie hierover heeft).
  • Beginselen (Als man en vrouw heeft u allebei evenveel recht op vrije tijd, ongeacht hoeveel uur u werkt).
  • Autoriteit: uw (klein)kind wil meer zakgeld, het lijkt u niet nodig. Raadpleeg het NIBUD!

In de privésfeer zijn er misschien ook wel meetlatten. ‘Wat hebben mensen gedaan die in dezelfde situatie zaten als wij?’ Dan gebruikt u de ervaring van anderen als meetlat. Het gaat er niet om dat u vecht of toegeeft; het gaat erom dat u beide redelijk bent.

  • Zoek naar een objectieve meetlat. Waarop baseert de ander zijn voorstel? Wat maakt dat zijn of haar voorstel redelijk is? Andersom zal de ander dat ook van u willen weten: wat is de achterliggende reden van uw voorstel? U dient hier dan ook goed over na te denken.
  • U vraagt hier dus niet naar het achterliggende belang, maar naar een maatstaf.
  • Tot slot: geef nooit toe aan druk, laat u wel overtuigen door redelijke maatstaven.

In het volgende deel leert u uw BAZO te definiëren. U kunt hiervan gebruik maken als de meetlat niet toereikend blijkt te zijn. Klik hier als u terug wilt naar het overzicht van de cursus.

Geef een reactie

Bekijk ook

Meer