Weer doorbraak in pensioendossier

Het is herfst en bij MAX Ombudsman regent het… premievrije pensioenen! Al 2 jaar zijn we bezig met de problemen rond pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. Die strijd begint nu serieus vruchten af te werpen.

Vrijwel alle pensioenfondsen hebben sinds jaar en dag een regeling voor mensen die arbeidsongeschikt uit loondienst treden. Zij kunnen hun pensioenopbouw premievrij voortzetten. Zo’n regeling is belangrijk, want de WAO en de WIA bieden geen pensioenregeling. Aan de regeling zijn spelregels verbonden. Een bij elk pensioenfonds terugkerende voorwaarde is dat de persoon in kwestie direct voorafgaand aan zijn arbeidsongeschiktheid moet zijn aangesloten bij het pensioenfonds. Daarnaast speelt de mate van arbeidsongeschiktheid een rol: hoe hoger het percentage arbeidsongeschiktheid, hoe hoger de premievrije opbouw.

Meldingstermijn struikelblok

Een voorwaarde die daarnaast bij veel pensioenfondsen voorkomt, is de meldingstermijn. De arbeidsongeschikte moest zichzelf binnen een bepaalde termijn aanmelden voor de premievrijregeling. Veel pensioenfondsen hanteerden een termijn van 2 jaar. Meldde men zich niet of pas na die termijn, dan kon er geen pensioen meer worden opgebouwd. Die laatste voorwaarde bleek een groot struikelblok. Veel mensen kenden de regeling niet en hadden door hun arbeidsongeschiktheid bovendien allerlei andere dingen aan hun hoofd. Daardoor meldden ze zich niet of te laat en kregen ze geen premievrij pensioen.

Slimme oplossing

Bij de pensioenfondsen is dit probleem al jaren bekend. Om die reden is sinds 2011 de regel ingevoerd dat het pensioenfonds automatisch een seintje krijgt van het UWV zodra iemand is afgekeurd. Een slimme oplossing, maar iedereen die vóór 2011 al was afgekeurd, profiteert er niet van mee.

Niet langer moeilijk doen

Wij vinden dat iedereen die aan alle voorwaarden voldoet voor een premievrije opbouw behalve dat hij zich niet of te laat voor deze regeling heeft gemeld, alsnog pensioenreparatie zou moeten krijgen. Dit vereist een coulante opstelling van de pensioenfondsen. Tot voor kort was dit een moeilijk punt, maar daarin komt nu snel verandering. Wij hebben een rondje gemaakt langs alle pensioenfondsen waar we meldingen over hebben gekregen. Vrijwel allemaal hebben ze ons aangegeven niet langer moeilijk te doen over de aanmeldingstermijn.

Aanvragen opnieuw beoordeeld

Sindsdien hebben we tientallen mensen alsnog aan een volwaardig pensioen kunnen helpen. Deze mensen krijgen daardoor duizenden tot tienduizenden euro’s méér pensioen. Honderden aanvragen worden op dit moment opnieuw beoordeeld door verschillende pensioenfondsen. Maar de totale groep is veel groter; wij schatten dat vele duizenden mensen alsnog in aanmerking zouden moeten komen voor een premievrij pensioen. Wij blijven zoeken naar oplossingen om al deze mensen te helpen. Ondertussen blijft u van harte welkom om u ook bij ons te melden.

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-6775511, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie

Reacties (2)

  1. joop visser says:

    ik heb vorig jaar een reactie gestuurd , over een ingewikkelde situatie, waarbij de rechter met terugwerkende kracht zaken heeft geregeld.

    jullie vroegen mij toen contact met jullie op te nemen, maar ik kan dat bericht niet meer terugvinden en ik heb geen idee waar ik het wel kan vinden

    1. MAX Vandaag says:

      Beste Joop Visser, bedankt voor uw reactie. We hebben u een e-mail gestuurd.