pensioenfondsen

Rogier de Haan: pensioenfondsen gaan overstag door artikelen MAX Ombudsman

Als u nog op zoek bent naar een hobby voor dit nieuwe jaar: bewaar onze columns. Mevrouw Veltman en mevrouw Weekers kunnen dit van harte aanbevelen; columns van alweer 5 jaar geleden bezorgden hen onverwacht een financieel zorgeloze Kerst.

Mevrouw Veldman kreeg in het najaar van 2021 een onheilspellende brief van het pensioenfonds. Ze had sinds het overlijden van haar man, een paar jaar daarvoor, te veel nabestaandenpensioen ontvangen. Door een fout van het fonds. Dat was namelijk vergeten dat er nóg 2 ex-echtgenotes waren, die óók recht hadden op een deel van het nabestaandenpensioen. Haar nabestaandenpensioen zou voortaan een stuk lager worden. Daarnaast moest ze de 13.000 euro die ze de afgelopen jaren te veel had ontvangen, volledig terugbetalen.

In lichte paniek belde ze naar ons spreekuur. Het verlaagde pensioen kon ze nog net aan. Maar die 13.000 euro terugbetalen, dat lukte simpelweg niet. Ze vertelde er niet van te kunnen slapen.

2e huwelijk

Mevrouw Weekers was zelf ooit gescheiden, en later hertrouwd. Haar ex was in 2008 overleden. Bij de echtscheiding was destijds een nabestaandenpensioen voor haar opzij gezet. Maar omdat ze hertrouwd was, kon ze hier volgens het pensioenfonds geen aanspraak op maken. Dit was nu eenmaal ooit zo in een reglement gezet. Herhaaldelijk klagen over deze hertrouwclausule had niets opgeleverd. Uiteindelijk ging ze te rade bij ons spreekuur.

Geen terugvordering

Aan beide kwesties hebben we op deze plek eerder aandacht besteed. Het probleem van mevrouw Veltman is hardnekkig bij veel pensioenfondsen; het fonds maakt een fout en keert daardoor te veel pensioen uit, zonder dat het iemand opvalt. Jaren later wordt de fout alsnog ontdekt. Gevolg: het pensioen gaat omlaag, en het fonds verrekent het te veel betaalde met het al verlaagde pensioen.

De rechter is zeer kritisch op deze praktijk. Ligt de fout bij het pensioenfonds en kon u zelf niet weten dat u te veel ontving, dan moet het pensioenfonds afblijven van het al uitbetaalde pensioen. Geen terugvordering dus. Wij lieten mevrouw Veltman onze column opsturen naar haar pensioenfonds. Een paar weken later belde ze dolgelukkig terug: de terugvordering was volledig van tafel.

Ouderwetse gedachte

De hertrouwclausule waar mevrouw Weekers tegenaan liep, hebben we ook bij meer pensioenfondsen gezien. Het is een ouderwetse bepaling die uitgaat van de verzorgingsgedachte; als een vrouw hertrouwt, moet de nieuwe man haar financieel verzorgen, en vervalt elke pensioenverplichting uit haar vorige huwelijk. We beschreven op deze plek hoe we deze pensioenfondsen stuk voor stuk zover krijgen om deze clausule te schrappen. Mevrouw Weekers stuurde de column op, en de uitkomst laat zich raden. Naast een maandelijks nabestaandenpensioen kreeg ze ook een nabetaling vanaf 2008, ruim 42.000 euro. En, toch ook niet mis: alle hertrouwde weduwes kregen dezelfde behandeling. Enkel door het opsturen van die ene column!

Bewaren dus

Welke columns later zo’n gouden rand krijgen, is van tevoren niet altijd te zeggen. Ons advies is dan ook: bewaar ze allemaal. En vooruit, ook een advies aan de pensioenfondsen: abonneer je op MAX Magazine.

Heeft u vragen aan MAX Ombudsman? MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie

Reacties (5)

 1. dragon says:

  Rogier de Haan: U doet geweldig goed werk.
  Daarvoor nogmaals mijn dank.
  En ben mede daardoor lid van MAX geworden.
  Dit alles zou eigenlijk een taak van de vakbond moeten zijn, waar ik 40jaar lang lid ben geweest
  Ze gaan niet in op persoonlijke vragen of problemen.
  Deze vakbondsmensen zeggen een HOGER doel na te streven, en voor het algemeen belang op te komen..
  Het is maar wat zij daaronder verstaan.
  Het algemeen belang is ook het indexeren van onze pensioenen.
  Al zo’n 15 jaar geen cent erbij gehad , sterker nog, we hebben door een belastingmaatregel zelfs minder gekregen.

 2. Ludwig says:

  Wat een schitterend resultaat. Chapeau Rogier de Haan. Doe zo voort!!!

 3. Okkitrooi says:

  Chapeau Rogier de Haan voor uw inspanningen naar de pensioenen fondsen toe. Lid van max om deze redenen.

 4. Dick Tolsma says:

  Complimenten, Rogier. Juist in moeilijke en pijnlijke situaties is het belangrijk, dat mensen bij een deskundige terecht kunnen. Ik kan me de positieve reactie van mevrouw Weekers en andere betrokkenen goed voorstellen. Hulde!

 5. Maartje1960 says:

  Heel fijn voor mw. Veldman en mw. Weekers.

  Ik krijg sinds 3 jaar ook een nabestaandenpensioen.
  Mijn man was eerder getrouwd, het huwelijk werd na 1 jaar ontbonden.
  De ex-vrouw van mijn man krijgt echter ook het opgebouwde pensioen voorafgaand aan het eerste huwelijk,
  In totaal over 10 jaar. In het echtscheidingconvenant staat dat beide afzien van evt.opgebouwde pensioenrechten, maar zij schijnt er toch recht op te hebben.
  Zij is inmiddels voor de 3e keer getrouwd.

  Mijn man heeft over de periode 1976 tot 2009 pensioen opgebouwd.
  In 1999 werd het nabestaandenpensioen veranderd in opbouw naar risico-basis, ik krijg dus over de periode 1999/2009 niks uitgekeerd.
  M.a.w. Ik krijg n.b.pensioen over de periode 1986/1999, dus over een periode van 13 jaar.
  Mijn man en ik waren 29 jaar getrouwd, samen hebben we 2 kinderen.
  De jongste was net afgestudeerd en had destijds een 0-uren contact en was na het plotseling overlijden niet in staat om te werken, dus had hij ook nauwelijks of geen inkomen.

  Ik begrijp nog steeds niet dat het zo is geregeld in Nederland en dat niemand hier iets aan veranderd.