Jarenlang het verkeerde pensioen

Een brief van ABP in de bus krijgen is deze maanden niet altijd een prettige ervaring. Eerder dit jaar kwam een flinke groep ABP-gepensioneerden via de post te weten dat hun pensioen omlaag gaat. Ze zouden namelijk zonder het te weten te veel geld hebben ontvangen. ABP komt dat nu terughalen, door de uitkering met honderden euro’s per maand te verlagen. 

Toen de heer Schouten in maart post van ABP ontving, besloot hij die eerst weg te leggen: even geen zin in slecht nieuws. Toen hij de envelop na een week alsnog opende en het bedrag van
25.000 euro netto zag staan, ging de brief weer aan de kant; dat was wel héél slecht nieuws. Toch moest het onvermijdelijke uiteindelijk onder ogen worden gezien. Een derde blik op de ABP-post leerde dat de heer Schouten en zijn partner een nabetaling zouden krijgen van 25.000 euro. Daarnaast zouden hun pensioenen structureel verhoogd worden.

Nabetaling

Een enorme meevaller dus. En toch: toen de heer Schouten zich met zijn verhaal bij ons meldde, was hij niet in een feeststemming. Het voorval had hem vooral ongerust gemaakt over hoe het eraan toegaat met de pensioenuitkeringen. Wij delen die ongerustheid. Want je moet er toch op kunnen vertrouwen dat het pensioenbedrag dat je ontvangt, het enige juiste is. Niemand wil jarenlang te weinig pensioen ontvangen. En niemand wil gekort worden op zijn pensioen, omdat er jarenlang juist te veel werd uitgekeerd. We deden navraag bij ABP. Het blijkt dat echtparen
waarvan beide leden vóór 1995 pensioen bij ABP opbouwden, recht hebben op een aanvulling op hun pensioen. Die aanvulling heeft ABP niet in alle gevallen uitgekeerd: mogelijk is dit bij nog eens 3.300 andere echtparen misgegaan. Zij krijgen in dat geval binnenkort ook een nabetaling. Hoe kan het dat er zulke fouten gemaakt worden? ABP geeft aan dat de pensioenregelingen te ingewikkeld zijn geworden. De vraag lijkt dan ook niet te zijn óf er weer een fout zal worden ontdekt, maar wannéér de volgende fout wordt ontdekt.

Toch doorgezet

Terug naar de honderden ABP gepensioneerden die te veel pensioen hebben ontvangen en dit nu moeten terugbetalen. Zoals één van de gepensioneerden het verwoordde: dat is alsof ABP ons
een worst heeft gegeven en die na het opeten ervan weer terug wil hebben. Dat kan nu eenmaal niet. Eerder kondigden wij op deze plek al aan dat ABP hiermee moet stoppen, desnoods via de rechter. Helaas, deze maand heeft ABP de korting van deze honderden pensioenen weer hervat. Daarom hebben we ABP inmiddels voor de rechter gedaagd. Niet omdat we dat leuk vinden, maar omdat er niets anders opzit. Wordt – letterlijk – vervolgd…

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Update

Het laatste nieuws is dat één van de gedupeerden bericht heeft ontvangen van ABP dat het te veel ontvangen pensioen is kwijtgescholden. Wat dat voor de andere betrokkenen betekent is bij het plaatsen van deze column nog onduidelijk.

Geef een reactie

Reacties (4)

 1. Anak Asli says:

  MAAR NOG STEEDS WORDT ER NIET GESPROKEN OVER DE MILJARDEN DIE DOOR DE KABINETTEN KOK EN LUBBERS UIT ONZE PENSIOENSPOT ZIJN GEROOFD!!! KAN DE/EEN RECHTER DAAR OOK IETS AAN DOEN ???!!! ZIE LINK!!!

  https://marketupdate.nl/dossiers/pensioenen-dossiers/het-abp-en-de-verdwenen-miljarden/

 2. oosterwijck says:

  Bravo Anak,
  Ik heb al meerdere keren gewezen op deze criminele daad van de overheid. Er zijn tientallen miljarden gestolen uit de pensioenpot, via de uitname wet. En dat is niet het enige probleem. De overheid heeft ook tienduizenden ambtenaren vervroegd met pensioen gestuurd. En daarvoor is ook de pensioenpot misbruikt. En nu wordt de bevolking nog eens bedrogen, door uit te gaan van de rekenrente, voor vaststelling van de dekkingsgraad. En dan is er nog een probleem: de pensioenfondsen worden misbruikt als werkgelegenheidsproject van afgedankte politici. Dat tuig ontvangt tonnen per jaar aan salaris, betaald uit onze pensioenen.

 3. wilmpi says:

  In de pensioenspot zit genoeg geld om het pensioen te verhogen , ik denk nu zijn wij maar eens aan de beurt met wat geld erbij . Hij De haag [ Kabinetten woord maar eens WAKKER Of Blijven jullie nog steeds bij het stand punt ach de oudjes hebben toch genoeg . Jullie moeten je schamen , om ons zo te behandelen , met dat beetje geld wat we krijgen .

 4. oosterwijck says:

  Goldman Sachs zit achter onze pensioenen aan, via de Europese unie. Geholpen door Nederlandse politici met dezelfde (geloofs)overtuiging (die ik niet mag benoemen vanwege anti sem. gevoelens) en dezelfde soort figuranten die leiding geven aan de Nederlandse Bank ondersteunen dit proces. De VVD en filiaal PvdA worden gebruikt als politieke invalshoek om het pensioensysteem aan te passen, zodat eenvoudig geld onttrokken kan worden aan de pensioenpot. Nu zijn er besprekingen gaande, waar de nadruk ligt op de pensioenleeftijd en het andere deel, het meest belangrijke deel wordt op de achtergrond gehouden. Al 15 jaar lang worden wij (de eigenaren van de pensioenpot) dom gehouden en gechanteerd met uitblijven van inflatiecorrectie (dus geen verhoging van de pensioenen en AOW). Nu wordt door de EU een worst voorgehouden, in de vorm van een goedbetaalde baan voor Timmermans en Rutte binnen de EU, in ruil voor toegang tot onze pensioenpot. Waarna ons gespaarde pensioentegoed voorgoed verdwijnt. Mijn generatie heeft nog een gekort pensioen (20% te lage uitkering) maar de volgende generatie zal niets meer krijgen, omdat er simpelweg geen rechten meer zijn. En hoor je die generatie? … Nee, die maken zich allen maar druk over de voetbalwedstrijd, in het komende weekend. En en welke Extacie pillen ze zullen kopen op het volgende popconcert.