pensioenvererving

Hoe werkt pensioenverevening?

Over de verdeling van het pensioen na echtscheiding bestaan veel misverstanden. Dit kan tot nare verrassingen leiden, als de pensioendatum in zicht komt.

Mevrouw Straathof is hiervan een voorbeeld. Ze is 17  jaar getrouwd geweest. Beiden hadden een pensioen opgebouwd. Bij de echtscheiding werden de pensioenen keurig verdeeld, volgens de Wet Verevening Pensioenrechten. Dat betekende dat ieder de helft zou krijgen van de pensioenen die tijdens het huwelijk waren opgebouwd. Het pensioen van haar ex was een stuk hoger dan dat van haarzelf en zou een welkome aanvulling zijn op haar oudedagsvoorziening.

Mag dit wel?

Vijf jaar geleden overleed haar ex. Omdat inmiddels haar pensioendatum nadert, ging mevrouw Straathof dit jaar maar eens informeren bij de helpdesk van zijn pensioenfonds: hoeveel pensioen van haar overleden ex zou er straks voor haar klaarstaan? Tot haar schrik kreeg ze te horen dat als haar ex is overleden, zij ook geen recht meer heeft op ouderdomspensioen. Haar vraag aan ons is kort maar krachtig: “Mag dit zomaar?” Ja, dit mag. Sterker nog: de pensioenuitvoerder kan niet anders. Bij een echtscheiding wordt een pensioen normaal gesproken verdeeld. Meestal, zoals ook in het geval van mevrouw Straathof, wordt gekozen voor verevening. Dat betekent dat de helft van het opgebouwde pensioen naar de ex gaat, zodra en zolang de gepensioneerde zelf ouderdomspensioen ontvangt. Als de gepensioneerde zelf geen pensioen ontvangt, bijvoorbeeld omdat hij het niet opvraagt of simpelweg omdat hij niet meer leeft, krijgt de ex dus ook geen ouderdomspensioen.

Nog een sprankje hoop

Voor mevrouw Straathof betekent dit dat ze het alleen met haar eigen pensioen moet doen. Let wel, omdat haar ex niet meer leeft, zal haar eigen – veel kleinere – pensioen wel volledig zijn. Toch is er nog een sprankje hoop op iets meer. Misschien kan mevrouw Straathof namelijk aanspraak maken op nabestaandenpensioen. Als dit is opgebouwd, is dat na de echtscheiding automatisch apart gezet voor mevrouw Straathof; het heet vanaf dat moment bijzonder nabestaandenpensioen. Daarvoor hoefde niets geregeld te worden in het echtscheidingsconvenant.

Vraag ernaar

Het komt regelmatig voor dat het pensioenfonds de ex niet informeert over het bijzonder nabestaandenpensioen, simpelweg omdat het pensioenfonds geen gegevens heeft van de ex. Ons advies aan mevrouw Straathof is dan ook om bij het pensioenfonds expliciet hiernaar te vragen. Als ze er recht op heeft, krijgt ze het bijzonder nabestaandenpensioen met terugwerkende kracht uitbetaald, vanaf het moment dat haar ex overleed.

Tip

In plaats van verevening kan bij een echtscheiding ook gekozen worden voor conversie. Dat houdt in dat het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, écht in 2e wordt geknipt. Beide ex-echtelieden ontvangen dan de helft van het pensioen zolang ze zelf leven. Bent u gescheiden, kijk dan goed na welke pensioenafspraak u heeft gemaakt, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan.

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie