Gedoe om Duitse pensioenen

Joop Beuting werkte 17 jaar als internationaal verkoopleider bij een Duits bedrijf. Hij bouwde in die jaren geen Nederlandse AOW op. In de plaats daarvan bouwde hij wel een Duits pensioen op, de ‘Altersrente’. Daarop werd hij ineens flink gekort…

Sinds zijn pensionering ontvangt Beuting AOW met een korting van 34 procent vanwege zijn Duitse jaren, en als aanvulling daarop de Altersrente. Sinds 2016 is het netto deel van dit Duitse pensioen met maar liefst 14 procent verlaagd. Heel gek, want de Altersrente is niet gekort, sterker nog: deze wordt jaarlijks geïndexeerd. Hoe kan het dan dat de heer Beuting erop achteruitgaat?

Groot pensioen buiten schot

Het antwoord zit hem in een belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. Tot 2016 moesten alle Nederlanders met een Duits pensioen hierover in Duitsland belasting betalen. Vanaf 2016 moet een deel van hen belasting over het pensioen betalen in Nederland. En die is hoger dan in Duitsland. De nieuwe regeling geldt alleen voor Nederlanders met een Altersrente tot maximaal 15.000 euro per jaar. Volgens schattingen gaat het om zo’n 61.000 mensen. Voor de groep met een Altersrente van méér dan 15.000 euro blijft alles bij het oude.

Makkelijker? Duurder!

Zo’n regeling voelt niet rechtvaardig. Maar volgens toenmalig staatssecretaris van financiën Wiebes zien we dit verkeerd. Volgens hem is de regeling slechts bedoeld om administratieve rompslomp weg te halen bij de groep met een klein Duits pensioen. Zij hoeven nu immers geen belastingaangifte meer te doen in Duitsland. En volgens (oude) berekeningen zou het wel meevallen met dat financiële nadeel. Wij moesten bij deze uitleg meteen denken aan de slogan van de Belastingdienst: “Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.” En duurder, denken velen er zelf bij. Duidelijk is in elk geval dat de heer Beuting er flink op achteruit is gegaan. Ondertussen hebben veel mensen zich bij hem gemeld die ook fors benadeeld zijn. Ze hebben
een actiegroep opgericht met het doel deze belastingmaatregel te repareren.

Klein lichtpuntje

Voor een aantal van deze mensen is er een lichtpuntje. In 2016 hadden ontvangers van Altersrente nog de keuze om hierover in Duitsland belastingaangifte te doen. Mensen die dit alsnog hebben gedaan, hebben inmiddels tot duizenden euro’s teruggekregen van de Nederlandse Belastingdienst. Heeft u in 2016 toch in Nederland aangifte gedaan over uw Duitse pensioen, neem dan contact met ons op. Wij nemen dan met u door hoe we u verder kunnen helpen. Ook kunnen we u in contact brengen met de actiegroep van de heer Beuting. Uiteraard zijn we ook benieuwd wat er overeind blijft van het verhaal van Wiebes: maakt deze belastingmaatregel het leven van die 61.000 mensen alleen maar makkelijker of toch vooral een stuk duurder? Wij denken namelijk dat het leven over het algemeen iets makkelijker is als er onder de streep wat meer geld overblijft.

Geef een reactie

Reactie

  1. oosterwijck says:

    Dank zij 60 jaar Benelux (zoals beschreven in “Terug naar toen”) , is dit een voorbeeld van 60 jaar falen en minachting voor de inwoners van de Benelux.