Desnoods slepen we ABP voor de rechter

Vrijdag 15 maart 2019 kondigden wij in Meldpunt! aan dat MAX Ombudsman een collectieve claim voorbereidt tegen ABP. Die claim houdt simpel gezegd in dat ABP zijn plannen moet staken om 3 miljoen euro in te houden op de pensioenen van 700 gepensioneerden.

Als het nodig is, zullen we ABP voor de rechter slepen. Deze stap is voor ons zeer uitzonderlijk, maar we vinden het erg belangrijk om nu deze ferme streep in het zand te trekken. Het terughalen van duizenden euro’s aan uitgekeerd pensioen bij 700 huishoudens zal 700 ongelukken veroorzaken

Nieuw huis gekocht

Allereerst zitten er mensen tussen die verregaande beslissingen hebben genomen op basis van het ‘oude’ pensioenbedrag. De heer en mevrouw Van der Linde bijvoorbeeld hebben op 1 april aanstaande de sleuteloverdracht van hun nieuwe huis. Sinds vorige maand weten ze dat ze van bijna 500 euro per maand minder pensioen moeten rondkomen. Nu zitten ze vast aan een hypotheek die ineens veel te hoog blijkt te zijn.

Financiële schade

Dan zijn er mensen die directe financiële schade lijden. Het echtpaar Sieverts bijvoorbeeld geeft aan alleen al in 2017 zo’n 1.300 euro aan ouderenkorting te zijn misgelopen als gevolg van het te hoge pensioen. Vele echtparen zullen achteraf gezien elk jaar weer ten onrechte een te lage huur- en zorgtoeslag hebben ontvangen. Het is waarschijnlijk dat iedereen te veel inkomstenbelasting heeft betaald. In hoeverre dat nog kan worden hersteld, is op dit moment nog niet te overzien. Zeker is al wel dat de terughaalactie van ABP een enorme administratieve chaos zal veroorzaken.

Daar gaan de plannen…

Maar ook de echtparen die niet in de strop van een te hoge hypotheek zitten, ook zij die niet directe financiële schade lijden, worden hard geraakt door de actie van ABP. De aanvulling die zij jarenlang tot hun inkomen rekenden, verdwijnt, en daarnaast houdt ABP tot honderden euro’s per maand in. Daarin gaat ABP heel ver: mevrouw Speetjens kreeg van ABP te verstaan dat als haar man overlijdt, de resterende schuld op haar nabestaandenpensioen zal worden ingehouden. Voor iedereen geldt, kortom, dat ze de toekomstplannen drastisch zullen moeten bijstellen. Het echtpaar Reijmers gaf bijvoorbeeld aan dat ze hun caravan zullen moeten verkopen.

Streep in het zand

700 ongelukken dus, die op het punt staan te gebeuren. Door een fout waar ze niets mee te maken hadden en niets van wisten. In mei 2019 wil ABP de pensioenen al gaan korten. Daar willen we niet op wachten. Vandaar de streep in het zand. Hoort u bij de groep van 700*, meld u dan in ons spreekuur. Wij zorgen dat u meedraait in het collectief. Dat kost u niets, maar u moet wel lid zijn van MAX. * Vlak voor het ter perse gaan de MAX Magazine waar deze column ook in is verschenen, berichtte ABP – in tegenstelling tot wat zij eerder meedeelden – dat het zou gaan om 555 terugvorderingen en een totaalbedrag van 2 miljoen.

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie

Reacties (2)

 1. oosterwijck says:

  Groot gelijk Meldpunt. Laat ze maar eens een poepje ruiken. En zet het ABP maar onder druk door de eis te stellen dat de 750 miljoen gulden (zwijggeld), die directeur Masson kreeg in de zeventiger jaren, voor de bouw van de overdekte tennishallen van zijn zoon, terug moeten komen, met rente.

 2. B.Harmsen says:

  555 i.p.v. 700 dat zijn er ruim 20% minder dan in het begin van de actie.

  Dat komt gemiddeld op €3600,- per persoon en dat is te overzien.

  Nu maar hopen dat die 555 personen ook lid willen worden van max?

  Heeft het ABP ook vermeld hoeveel personen er een nabetaling krijgen, maar dat is natuurlijk niet zo interessant voor max.