Betekent uitvaart regelen ook erfenis accepteren?

De zus van mevrouw Westerman heeft niet lang meer te leven. Ze wil graag dat mevrouw Westerman haar uitvaart verzorgt. Ze heeft een uitvaartpolis ter waarde van 5.000 euro, met mevrouw Westerman als begunstigde. Mevrouw Westerman wil graag aan de laatste wens van haar zus tegemoet komen. Wel vraagt ze zich af welke financiële gevolgen dit voor haarzelf kan hebben.

Mevrouw Westerman vermoedt namelijk dat haar zus vooral schulden zal nalaten. Ze heeft weleens gehoord dat je, door dingen te regelen voor de overledene, volgens de wet de erfenis aanvaardt. Ook als daar alleen maar schulden in zitten. Mevrouw belt voor de zekerheid naar ons spreekuur.

Spullen verkopen

Het is inderdaad mogelijk dat iemand een erfenis aanvaardt, enkel en alleen door de handelingen die hij of zij na het overlijden van een ander verricht. Het moet dan gaan om handelingen waarmee de schuldeisers van de overledene worden benadeeld. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan het verkopen van spullen uit de nalatenschap. Het regelen van de uitvaart benadeelt de schuldeisers niet. Mevrouw Westerman hoeft dus niet bang te zijn dat zij, door straks deze taak op zich te nemen, de schulden van haar zus erft. Ook het accepteren van het geld op de uitvaartpolis vormt geen risico. Omdat mevrouw Westerman op de polis is aangewezen als begunstigde, valt dit geld namelijk buiten de erfenis. Maar wat nu als de uitvaart duurder is dan 5.000 euro? Het geld van de uitvaartpolis is dan niet genoeg.

Risico is beperkt

In dat geval zal mevrouw Westerman, als opdrachtgever van de uitvaart, het verschil zelf moeten bijbetalen. Mevrouw Westerman loopt dus wel een financieel risico bij het vervullen van de laatste wens van haar zus. Maar dat risico blijft beperkt tot de kosten van de uitvaart. Die heeft ze zelf in de hand, want zij is degene die de uitvaart regelt. Mevrouw Westerman hoeft niet bang te zijn dat zij door het regelen van de uitvaart onbekende schulden over zich afroept.

Positief saldo

Als u als erfgenaam niet zeker bent of de erfenis meer baten dan lasten bevat, kunt u ervoor kiezen om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Daarmee zegt u in feite dat u alleen wenst te erven, als er onder de streep een positief saldo overblijft. Zo’n beneficiaire aanvaarding gaat via de rechtbank en kost 124 euro, plus eventuele advieskosten. Meer informatie hierover vindt u op rechtspraak.nl. U kunt ook bellen naar de Notaristelefoon: 0900-3469393.

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie