ABP

Belofte maakt schuld

ABP is teruggekomen op de eerder gedane toezegging om per ongeluk te veel uitgekeerd pensioen niet langer terug te vorderen bij de betreffende gepensioneerden.

Foutje, bedankt

Stel: u werkt in loondienst. Aan het einde van elke maand ontvangt u uw salaris. Met dat salaris doet u uw boodschappen, betaalt u uw hypotheek en geeft u uw leven wat kleur. Na een aantal jaren zegt uw werkgever tegen u dat u al die tijd een te hoog salaris ontving. Een fout op de administratie-afdeling. Daar heeft men jarenlang niet goed zitten opletten. Maar, voegt uw werkgever daaraan toe, u had er zelf ook niet op mogen vertrouwen dat alles zomaar klopte, elke maand weer. Het slechte nieuws is dan ook dat u alles wat u te veel hebt ontvangen, moet terugbetalen. Het goede nieuws is dat u daar geen omkijken naar heeft: uw werkgever houdt het gewoon in op uw maandelijkse salaris, net zo lang tot alles weer is terugbetaald. Dat worden de komende jaren dus minder boodschappen en kleur in uw leven. En hoe u dat met uw hypotheek oplost, ja, dat zoekt u zelf maar uit.

De betrokkenen wisten van niets

Ondenkbaar? We hopen het, want zo’n werkgever zou foute boel zijn. Maar vervang ‘werkgever’ door ‘pensioenfonds’ en we wéten dat dit gewoon gebeurt. Vorig jaar nog kwamen we met het nieuws dat ABP honderden gepensioneerden kortte op hun pensioen, door één en dezelfde administratiefout. ABP wist al jaren van deze fout, maar ging er pas iets aan doen toen de fout was opgelopen tot 3 miljoen euro. ABP hield dit geld in op de pensioenen van al die mensen, die van niets wisten. Pas toen wij ABP voor de rechter sleepten, staakte ABP de terugvordering en betaalde terug wat al was ingehouden. Dit was welbegrepen eigenbelang, want ABP had hiermee een tik op de vingers van de rechter weten te voorkomen.

ABP zou zelf actie ondernemen

ABP beloofde ons daarnaast dat iedereen die eerder al te maken had gehad met deze zelfde administratiefout, alsnog kwijtschelding zou krijgen. Deze mensen, naar schatting ruim 100 totaal, zou ABP zelf opsporen. Een logische toezegging, maar we vonden het toch fijn om deze zwart op wit te hebben.

Van gedachten veranderd

Wat we ook prettig vonden, is dat een paar van deze mensen zich ook bij ons meldden. Want zo konden we volgen hoe ABP invulling zou geven aan de gemaakte belofte. Enkelen kregen inderdaad alsnog kwijtschelding. Maar niet de heer Schriek, bij wie ABP 3.200 euro had teruggehaald. En ook niet de heer Van Dijk, bij wie ABP nu nog steeds elke maand 250 euro op zijn pensioen inhoudt. Net zolang tot hij 9.000 euro heeft terugbetaald. Nu, een jaar later, meldt ABP namelijk dat het van gedachten is veranderd. ABP verleent geen kwijtschelding meer aan deze groep. Een makkelijke keuze, nu de gerechtelijke procedure al is afgekocht.

Wij laten ze niet vallen

Als een werkgever zoiets zou doen, zou je meteen solliciteren naar een andere baan. Want met zo’n partij wil je niets te maken hebben. Schriek en Van Dijk hebben die keuze niet. Zij zitten vast aan het ABP. Wij laten ze niet vallen. En anderen die zich in dit verhaal herkennen, kunnen uiteraard bij ons terecht.

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie

Reacties (4)

 1. oosterwijck says:

  ABP speelt spelletjes. Er is nog een belofte die niet nagekomen wordt.

  ABP frustreert uitbetaling aanvullend pensioen.

  ABP heeft weer een extra drempel bedacht om het aanvullend pensioen uit te betalen.

  Mijn moeder heeft samen met de kinderen ruim tien jaar lang gevraagd om het aanvullend pensioen bij het ABP. Dat werd steeds afgewezen met de uitleg, dat ze geen rechten had. Vorig jaar is mijn moeder overleden en een paar maanden geleden nam het ABP contact op met de nabestaanden. Mijn moeder had toch recht op de aanvulling. Bij mij reist de vraag op: Waarom wisten ze dat niet, tijdens het leven van mijn moeder, en nu wel? …

  ABP vraagt om een testament om vast te stellen wie de rechthebbenden zijn, dus stuurden we een testament, opgemaakt bij leven, door een notaris. ABP antwoordt dat het een recent notarieel testament moet zijn, opgemaakt na het overlijden. Wij als nabestaanden denken daar anders over. Een nieuw testament voegt niets toe en kost veel geld. Het kunstje van het ABP is: door een extra kostenpost te bedenken, gaat een deel van onze pensioenrechten, naar een notaris en/of een jurist en niet naar de rechthebbenden. … ABP weigert elke medewerking.

  1. Ettore says:

   Een testament, opgemaakt na het overlijden ? Dat bestaat niet; waarschijnlijk vroeg ABP om een “verklaring van erfrecht” wat heel gebruikelijk is om bv een bankrekening van de overledene te deblokkeren. Zo’n verklaring geeft de actuele stand van zaken aan omtrent de rechthebbenden van de nalatenschap. Geen complot van ABP dus.

 2. oosterwijck says:

  Mijn moeder is anderhalf jaar geleden overleden. De erfenis is allang afgewikkeld en haar bankrekening is opgeheven. Dus de bankrekening kan niet meer gedeblokkeerd worden en bij de afwikkeling van de erfenis, was en is duidelijk wie de erfgenamen zijn. Dus is een nieuwe verklaring van erfrecht dubbel op en geheel overbodig.

  1. keesje says:

   DE ABP STUURT IEDEREEN HET BOS , MAAKT EIGEN REGELS ,BEWEREN ZELFS DAT MENSEN DIE BIJ HET RIJK HEBBEN GEWERKT 40 JAAR , DAT ZE GEEN PENSIOEN AFGEDRAGEN HEBBEN BIJ ABP, IK BEN AL HEEL LANG BEZIG NABESTAANDE PENSIOEN TE KRIJGEN,HEB ALLE SMOEZEN AL GEHOORD , BEN NU WEER BEZIG , OOK NAAR DE PENSIOEN OMBUDSMAN OM NAAR MIJN ZAAK TE KIJKEN ,ABP IS EEN ZEER ONBETROUWBARE PARTNER, VOOR PENSIOEN ,ZE MOETEN VOOR ONS GELD ZORGEN ,NIET VOOR HUN ZELF BINNEN HALEN VOOR EIGEN GEWIN.