Big Ben

Big Ben is 4 jaar stil

Een grootscheepse renovatie van een van de torens van de Londense Big Ben, legt de klok de komende 4 jaar…

Meer