ambtenaren

Ambtenaren verliezen status

De rechten en plichten van bijna 800.000 ambtenaren worden gelijk getrokken met die van werknemers in het bedrijfsleven. Hiermee komt…

Meer