Duur 02:12
Gepubliceerd op 26 oktober 2016

SGP fel tegen hulp bij zelfdoding

De Tweede Kamer praat woensdag 26 oktober 2016 met de ministers Edith Schippers van Volksgezondheid en Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie verder over het plan om stervenshulp toe te staan aan ouderen die vinden dat hun leven is voltooid.

Gevoelig onderwerp

Het onderwerp ligt zeer gevoelig. SGP-leider Kees van der Staaij heeft er grote moeite mee. Kort voor het debat kondigde hij al aan dat hij met een motie van afkeuring komt als het kabinet hulp bij zelfdoding wettelijk wil regelen. Hij vindt dat de overheid de taak heeft bescherming te bieden aan ieder mensenleven. ,,Het gaat hier om een vraagstuk van leven en dood”, aldus Van der Staaij. Hij wijst erop dat ook de commissie onder voorzitterschap van Paul Schnabel het kabinet heeft geadviseerd om de stervenshulp niet mogelijk te maken. Daarbij komt dat de SGP toch al zorgen heeft over het huidige euthanasiebeleid. Dat de SGP naar het politiek zware middel van een motie van afkeuring grijpt, is uitzonderlijk. In de 18 jaar dat Van der Staaij in de Tweede Kamer zit, heeft hij er nog nooit gebruik van gemaakt. In een motie van afkeuring wordt het beleid van het kabinet of een minister veroordeeld. Eerder lieten ook CDA, ChristenUnie en SP ook al weten dat zij het voorstel niet kunnen steunen.

Commissie Schnabel

Paul Schnabel, voorzitter van een commissie van wijzen die het Kabinet al eerder adviseerde over stervenshulpverlening, vond dat het niet mogelijk gemaakt moest worden iemand te helpen bij zelfmoord wanneer diegene klaar is met zijn of haar leven en dood wil. De commissie adviseerde toen al iets te doen tegen het feit dat sommige mensen willen sterven omdat hun leven in hun ogen ‘klaar’ is. Hun eenzaamheid zou moeten worden voorkomen en hun zelfredzaamheid zou moeten worden vergroot. Schnabel zei zondag dat de huidige euthanasiewet wel nog ruimte voor interpretatie biedt.

Tweede Kamer

In de Tweede Kamer is er, los van de mening van SGP, CDA, ChristenUnie en SP een meerderheid voor het plan van minister Schippers van Volksgezondheid om te onderzoeken hoe hulp bij zelfdoding kan worden toegestaan bij mensen die vinden dat hun leven is voltooid, zo bleek op donderdag 13 oktober 2016. Regeringspartij VVD vindt dat mensen die klaar zijn met leven, ook al zijn zij niet lichamelijk ziek, recht hebben op een waardig levenseinde. “Als je weloverwogen, zonder druk van buiten, tot de conclusie komt dat je leven voltooid is moet die weg open staan”, zegt Kamerlid Rutte. Ook de PvdA steunt het idee, omdat er nu niets voor deze mensen is geregeld.

Een lange weg

Los van de steun of bezwaren van de verschillende politieke partijen zal het in de praktijk nog lang duren voor de nieuwe wet er is. Waarschijnlijk duurt het tot na de verkiezingen in maart 2017 voor juridisch is uitgezocht hoe zo’n wet eruit moet zien en wie controleert of de wet wordt nageleefd. Vervolgens moet de Tweede en daarna de Eerste Kamer met de wet akkoord gaan. In de Eerste Kamer is nu al zo veel weerstand, dat een meerderheid moeilijk haalbaar lijkt. De Eerste Kamer wordt in 2019 opnieuw gekozen, met mogelijk weer andere politieke verhoudingen. Minister Schippers vindt dat niet erg. “Hier moet uitgebreid met iedereen over gediscussieerd kunnen worden. Het is niet mijn streven om het er met een krappe meerderheid doorheen te jassen.”

(Bron: ANP, Nos)

Geef een reactie

Reacties (4)

  wenka says:

  De meeste mensen die het leven willen beeindigen willen dat zelf doen, zonder hulp van buiten. Waarom moet er nu weer stervenshulp komen, dat i s niet de wens van de meeste mensen. Waarom moet dit nu weer opgedrongen worden?

  Hanneman says:

  Terwijl er dagelijks ellendige voorbeelden van religieus fanatisme uit het Midden-oosten in de journaals voorbij schuiven meent de SP hier in de kamer ook haar aandeel in de ellende te moeten laten gelden. Gátverdamme. Een snotaap die zich handig een clubje geloofsfantasten heeft binnengezwetst zou er anno vandaag last van hebben dat er steeds meer mensen zijn die kiezen voor de menselijke maat en niet die van de bevoogdende, veroordelende, zelfingenomen volgers van “het woord”. Religieuze terreur van machtszieke, vooral mánnen, die menen voor anderen te moeten uitmaken wat wel en niet door hun beugel kan. Als ik nadenk over wat partijen van ernstig enge christenen aan leed en onfatsoen over onze seculiere samenleving hebben afgeroepen met hun walgelijke voorschriften en geboden zou ik er nog treuriger worden dan over andere ellende in de wereld. Het ging zo met de abortuswetgeving, de euthanasie en zo zal het ook met deze voorgestelde wet gaan. Overvleugeling van gewone mensen door fantasten die op grond van een vaag verhaal menen het onderscheid te kunnen maken tussen fout en goed. Waar halen meneer van de Staaij en zijn stakkers van volgers de euvele moed vandaan zich boven mij en mijn medemensen te plaatsen? Het ware beter dat hij zich eens zou bemoeien met het laven van de dorstigen, het voeden van de hongerigen, het bezoeken van de eenzamen, het bevrijden van de gevangenen, het kleden van de naakten. Want het werk waarmee hij zichzelf en ons allemaal érnstig lastigvalt zal opnieuw sprongen van gebouwen, om het hoofd gebonden plastic zakken en andere soortgelijke wanhoopsdaden tot gevolg hebben. Ik denk, mede op economische gronden, dat als ik het leven moe, arm ben en oud en eenzaam genoeg, bij de Etos op mij de pil van Drion wacht. Mogelijk denken van de Staaij en de Zijnen dat zij daarop voor mij ook maar een microdeeltje invloed zouden hebben. Welnu Kees… Forget it!

   Hanneman says:

   Het moge duidelijk zijn dat daar waar ik SP schreef ik de SGP bedoelde….

  oosterwijck says:

  Godsdienstfanaten moeten zich niet bemoeien met onderwerpen als zelfdoding. Geloven in: God, in de Kerstman of st. Nicolaas, mag geen motief zijn om een oordeel te vormen over dit, zeer ingewikkeld, probleem. Dit is een algemeen maatschappelijk probleem. … Ik vind wél dat eerst de leefomstandigheden van bejaarden, terug op een dusdanig peil moet worden gebracht, dat levensvreugde en gevoel van, “Ik doe er nog toe”, weer tot het leven van bejaarden gaat horen. Ik denk dat heel veel bejaarden, levensmoe zijn, omdat ze in eenzaamheid weggestopt zijn, in hun appartement of bejaardenhuis. … Zelfs jonge mensen, springen voor de trein, als je een paar jaar moet leven, zoals bejaarden moeten leven. … Nu leven een groot aantal bejaarden in mensonwaardige omstandigheden, waardoor deze mensen depressief worden en levensmoe zijn. Geen wonder, dat deze mensen een doodswens uitspreken. … Het is een schande voor een rijk land, dat bejaarden in eenzaamheid verkommeren, in een omgeving waar de bovenlaag, hun zakken vullen, uit algemene middelen. Denk aan belastingteruggaaf voor één familie, die ooit met ruzie oorlog, Oranje geworden zijn en nu hun uitkering rechtvaardigen met zwaaien en glimlachen. Dit bejaardenprobleem is puur een geldkwestie, in een tijd dat de doelgroep (bejaarden) met de dag groter wordt. Het is algemeen bekend, dat over twintig jaar, de helft van alle bejaarden, dementeren. Nu ben ik bang, dat deze discussie, die zo mooi, “Levensbeëindiging bij een voltooid leven”, wordt genoemd, zo fanatiek aangezwengeld wordt, omdat het “bejaardenprobleem”, met de dag groeit. Het bejaardenprobleem, is puur een geldkwestie, die bestreden wordt met “onverschilligheid” en “onverzorgdheid”. En dat in een tijd dat honderdduizenden werklozen, heel goed werk kunnen verrichten in al die onderbezette bejaardenhuizen en verzorgingshuizen. Ooit hebben we de discussie van abortus gehad, en nu is deze kindermoord, verworden tot een “Voor behoedmiddel”. Laten we er voor waken, dat levensbeëindiging niet verword tot een “Na behoedmiddel”. …

Bekijk ook

Meer