ambtenaren

Ambtenaren verliezen status

De rechten en plichten van bijna 800.000 ambtenaren worden gelijk getrokken met die van werknemers in het bedrijfsleven. Hiermee komt een einde aan de beschermde positie van ambtenaren. De veranderingen zijn het gevolg van een wetsvoorstel dat de Eerste Kamer dinsdag 8 november 2016 heeft aangenomen. 

Gelijk met het bedrijfsleven

Ambtenaren krijgen voortaan een gewone arbeidsovereenkomst in plaats van een eenzijdige aanstelling. Ze krijgen ook een soortgelijke ontslagbescherming als werknemers in het bedrijfsleven. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is een initiatief van D66 en CDA. Zij hopen dat ambtenaren hierdoor eenvoudiger kunnen overstappen naar de private sector en andersom. Voor ambtenaren die werken bij defensie, politie en de rechterlijke macht blijft de ambtenarenstatus van kracht.

Verzet en optimisme

Niet alle ambtenaren zijn blij met hun nieuwe status. Sommigen van hen vrezen dat ze in het vervolg gemakkelijker op straat kunnen worden gezet. De vakbonden hebben hevig verzet aangekondigd tegen de versobering. Voorstanders kijken uit naar extraatjes die in het bedrijfsleven gemeengoed zijn maar bij de overheid nog niet ingeburgerd. Volgens de berekeningen van het Centraal Planbureau blijkt dat  aanpassing van het ambtenarenontslagrecht het kabinet jaarlijks 400 miljoen euro kan besparen.

(Bron: ANP/Volkskrant)

Geef een reactie

Reacties (3)

 1. oosterwijck says:

  Eindelijk gerechtigheid. … Ik heb nooit begrepen waarom ambtenaren een andere rechtspositie hebben als “Gewone” werknemers. De afgelopen 50 jaar, zag ik onder de ambtenaren een groot aantal lamzakken, die niets presteerden en toch niet ontslagen werden. Duizenden ambtenaren hebben hun halve arbeidzame leven, op non-actief thuis gezeten, omdat hun functie was komen te vervallen en niet ontslagen konden worden. En als een ambtenaar toch ontslagen werd, vanwege dringende redenen, had hij alsnog een speciale rechtspositie en kreeg wachtgeld (in plaats van WW), dat langer duurde en meer procenten betrof. Deze speciale rechtspositie, werd vaak misbruikt, doordat ouders (die al bij de overheid werkzaam waren) als kruiwagen fungeerden, om een zoon of dochter aan een baan te helpen. Zo werden duizenden kinderen, van ouders, die werkzaam waren bij de overheid, binnengeloodst. Ik ken zelfs situaties, dat kinderen met een (arbeids)beperking aan een baan werden geholpen, om daarna, vrijwel onmiddellijk, arbeidsongeschikt verklaard te worden en levenslang een riante uitkering kregen. Eindelijk komt aan dit onrechtmatige verschil een eind.

  1. Hanneman says:

   Ik moet het met meneer wéér eens zijn. Nu al dat andere onrecht nog……

 2. Ernst Anepool says:

  Jaja 800.000 ambtenaren, behalve politie defensie en rechtelijke macht…
  Maar er zijn er ongeveer 1,3 miljoen volgens Statline, dus ook de Hogere Ambtenaren worden uitgezonderd, dat kan niet anders.

  Immers zijn er volgens hetzelfde Statline maar 197.000 Juristen Militairen Politiebeambten en beveiligers…
  http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82808ned&D1=0&D2=a&D3=0&D4=0%2c8-11%2c75-76%2c78%2c80-83&D5=l&HDR=G4%2cT%2cG1&STB=G2%2cG3&VW=D

  Blijven er dus nog zo’n 300.000 over die WEL HUN DURE RECHTSPOSITIE HOUDEN.

  Alleen de Uitvoerende ambtenaren de leraren de loketmederkers de schoonmakers de goud en zilversmeden etc worden dus weer gekort om de salarissen van de diknekken overeind te houden…

  Plaatje met de toename vooral onder extreem duurbetaalde Ambtenaren, en ook heel zichtbaar het grote aantal ontslagen onder lager betaalde Ambtenaren

  Link naar de tabel die uiteraard opeens in 2014 stopt zoals veel tabellen die met het inkomen van ambtenaren of de echte werkloosheid te maken hebben
  http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70991ned&D1=2-4&D2=10,20,123&D3=74,83&D4=6-13&HDR=G1,G3&STB=G2,T&VW=T