100 jaar droge voeten

In de nacht van 13 op 14 januari 1916 vond de Stormvloed plaats boven de Zuiderzee. Dat zorgde voor veel problemen. Op veel plaatsen braken dijken door en het gebied tussen Amsterdam en Hoorn liep onder water. De schade was groot en veel mensen verdronken.

Dijkdoorbraak

Het regende in de dagen voor de watersnoodramp hevig. De dijk was hierdoor erg doordrenkt en slap dus kwamen er scheuren in. Het begin van de dijkdoorbraak. Men luidde de klokken van de kerktorens om de mensen in de omliggende dorpen te waarschuwen, maar het signaal kwam niet voor iedereen op tijd. In de provincie Noord-Holland vielen alleen al 19 doden en bij scheepsrampen op zee kwamen 32 mensen om. Ook bezocht koningin Wilhelmina destijds de getroffen gebieden.

Zuiderzeewet

Door de ramp en het tekort aan voedsel tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de Zuiderzeewet ingevoerd. Dit hield in dat de Zuiderzee tegengehouden zou worden door een afsluitdijk en het voor rekening komt van de staat. In 1926 gaan de Zuiderzeewerken van start met een proefpolder in Andijk. Een jaar later begint de aanleg van de dijk om de Zuiderzee af te sluiten. Uiteindelijk werd de woeste zee getemd door de waterkering die we tegenwoordig kennen als de Afsluitdijk.

Droge voeten

Omdat het precies 100 jaar geleden is dat grote delen van Noord-Holland en Marken overstroomden, wordt de Stormvloed herdacht met een speciaal project genaamd WaterKustLand. Stichting Dijk van een Kust besteedt het hele jaar aandacht aan de watersnoodramp met activiteiten en evenementen. Deze week vinden veel van de herdenkingen plaats in de toen getroffen dorpen. In Marken houden ze bijvoorbeeld een speciale kerkdienst en luiden ze in de avond de kerkklokken. Omliggende kerken in Volendam, Monnickendam, Edam en Amsterdam-Noord volgen dat voorbeeld.

Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat

Geef een reactie