treinen

Waarom het juist milieuvriendelijk is als treinen snel optrekken naar topsnelheid

Sinds de NS in 2011 een landelijk programma gelanceerd heeft voor zuinig rijden en opstellen van treinen is er behoorlijk wat milieuwinst bereikt. Steeds meer machinisten ontdekken het energiezuinig rijden en met het inzetten van moderne treinen wordt het energieverbruik de komende jaren nog meer ingeperkt.

Lang uitrollen

Met op tijd vertrekken, vlot optrekken en lang uitrollen bespaart een machinist aanzienlijke hoeveelheden elektriciteit. Daarnaast bespaart NS energie door treinen tijdens het parkeren uit te schakelen, waardoor onnodig verbruik in de ‘wachtstand’ tegen gegaan wordt. In de Volkskrant legt Ralph Luijt, manager energie en milieu van NS, uit hoe het kan dat snel optrekken en op volle snelheid rijden voor een trein niet zo energieverslindend is als voor een auto waarin de bestuurder plankgas geeft. Dit heeft ermee te maken dat een trein de elektrische voeding voor 95 procent omzet in beweging, zegt hij. “Voor het verminderen van het stroomverbruik van een trein is het daarom gunstig om zo snel mogelijk op topsnelheid te komen, want dan kunnen we de stroom eerder uitschakelen en kan het uitrollen zonder stroomverbruik eerder beginnen. We besparen per saldo meer energie.”

Het nieuwe rijden

Luijt heeft het energiebesparende model gebaseerd op het idee van een collega, die in de jaren 90 geïnspireerd is geraakt door het ‘nieuwe rijden’, waarbij chauffeurs tijdens een campagne zijn aangezet tot milieuvriendelijk rijgedrag. In het geval van auto’s betekent dat minder snel optrekken als het stoplicht groen wordt, de auto laten uitrollen als het stoplicht rood is en niet te snel rijden. Vooral uitrollen en minder remmen leveren op het spoor veel energiebesparing op.

Minder slijtage

Machinist Martijn de Jong heeft als ‘ambassadeur’ samen met Luijt al veel collega’s overgehaald om ook zuinig te rijden. Momenteel werkt ruim de helft van de 3.000 machinisten mee aan de energiebesparing. Uit metingen blijkt dat zij hiermee 5 procent energie besparen van de 1,2 miljard kilowattuur die de NS-treinen per jaar verbruiken. Dat komt overeen met dat van alle Amsterdamse huishoudens. Luijt verwacht dat binnen 2 jaar alle machinisten meedoen. Dan wordt 10 procent stroom bespaard, wat jaarlijks neerkomt op 8 miljoen euro. Bovendien ondervinden remmen, sporen en bovenleidingen minder slijtage dankzij het uitrollen.

Moderne treinen

Naast het energiebesparende rijden van de machinisten zijn de treinen zelf ook steeds energiezuiniger. De Sprinters (SLT) en DubbelDekker (DDZ) gebruiken tot een derde minder elektriciteit dan hun voorgangers. Daarnaast worden treinen zo aangepast dat remenergie wordt terug geleverd aan de bovenleiding. Die energie gaat weer naar treinen die in de buurt rijden. De gemoderniseerde dubbeldekstreinen (VIRM 1) hebben een zuiniger klimaatsysteem en een intelligent lichtsysteem, waardoor de intensiteit van de lampen wordt aangepast aan de hoeveelheid daglicht. In 2018 zullen nog meer energiezuinige nieuwe Sprinters gaan rijden en in 2021 nieuwe Intercity’s. Ook met materialen wordt zuinig omgegaan.

(Bron: volkskrant.nl, ns.nl)

Geef een reactie