Verkeersoverlast gedaald

Bijna een derde van de Nederlanders ervaart verkeersoverslast in de buurt, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat dan om te hard rijden, parkeerproblemen of agressief rijgedrag.

Verkeersoverlast gedaald

De verkeersoverlast die mensen ervaren in 2015 is te vergelijken met de overlast in 2014, maar is wel gedaald ten opzichte van 2013 en 2012, zo blijkt uit de Veiligheidsmonitor, een enquête over leefbaarheid en veiligheid. Vooral in de provincies Limburg en Zuid-Holland is de overlast groot. Ongeveer een derde van de inwoners van deze provincies geeft aan veel overlast van het verkeer in de buurt te hebben.

Te hard rijden

1 op de 5 respondenten van het onderzoek geeft aan veel overlast te hebben van hardrijders in de eigen buurt. Ruim 16 procent heeft parkeerproblemen dicht bij huis. Vooral in de Randstadprovincies hebben ze hier last van. In deze sterk stedelijke provincies, en ook in Limburg, heeft men ook veel last van agressief verkeersgedrag (6 procent).

Steden en dorpen

In de stad ervaren mensen meer verkeersoverlast dan op het platteland. Ze hebben meer parkeerproblemen en vaker last van agressief verkeersgedrag. De overlast van te hard rijden verschilt niet of nauwelijks tussen steden en dorpen.

Heeft u wel eens last van het verkeer in uw buurt?

Geef een antwoord