ergernissen

Dit zijn de grootste ergernissen van Nederlanders

Hondenpoep op straat, te hard rijden en niet kunnen parkeren voor de deur: zomaar wat voorbeelden van dagelijkse zaken die als zeer hinderlijk worden ervaren door de Nederlandse bevolking. Maar aan welke dingen ergeren wij ons nu het allermeest? In de tweejaarlijkse veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) staan de antwoorden. 

Hondenpoep grootste irritatiepunt

Voor de veiligheidsmonitor bevraagd het CBS Nederlanders van 15 jaar en ouder over overlast in hun buurt. De resultaten van het onderzoek uit 2018 laten zien dat hondenpoep voor veel Nederlanders geldt als de meest irritante vorm van buurtoverlast. Bijna 1 op de 5 inwoners ervaart dit zo, maar er zijn nog meer zaken die een doorn in het oog zijn. Zo wordt te hard rijden gezien als bijzonder hinderlijk en wordt er ook niemand blij van rondhangende jeugd.

Bron: CBS

Regionale verschillen

Het onderzoek van het CBS geeft weer wat de gemiddelde Nederlander als meest urgente vorm van buurtoverlast ervaart, maar er is door de organisatie ook ingezoomd op de regionale verschillen. Zo wordt hondenpoep en te hard rijden vooral door inwoners van minder stedelijke gebieden gezien als irritant en ergeren mensen die woonachtig zijn in de stad zich juist meer aan rommel op straat of de schaarste aan parkeerplekken in de buurt. Ook wordt drugsproblematiek hier gezien als iets dat snel aangepakt moet worden door de gemeente

Wat vinden 65-plussers?

Naast de regionale verschillen, heeft het CBS ook gekeken naar wat mensen uit verschillende leeftijdscategorieën storend vinden in hun buurt. 65-plussers geven bijvoorbeeld prioriteit aan de aanpak van hondenpoep op straat, terwijl anderen dit veel minder urgent vinden. Ook zien 65-plussers te hard rijden als groot probleem, net als mensen uit de categorie 45-65 jaar. Jongere Nederlanders vinden dit minder erg, zoals te zien in de tabel hieronder.

Bron: CBS

(Bron: ANP, CBS)

Geef een reactie

Reactie

  1. oosterwijck says:

    Wat merk ik nu? Is de vorige onzin van het CBS in een recordtijd van de site gehaald? Mag de bevolking niet lezen, hoe onbetrouwbaar het CBS is?