Testen voor je reis, het gaat niet altijd goed

Om op vakantie te kunnen moet u in de zomer van 2021 beschikken over een coronatestbewijs. Dit kan in de vorm van een vaccinatiebewijs, negatief testbewijs of herstelbewijs. Voor een negatief testbewijs kunt u gratis een coronatest aanvragen bij Testen voor je reis, maar dit gaat lang niet altijd goed. 

Testen voor je reis

De overheidswebsite www.testenvoorjereis.nl is in het leven geroepen om vakanties deze zomer zo veilig mogelijk te maken. Via Testen voor je reis kunt u bij verschillende testaanbieders uitkomen, waarmee de overheid een contract heeft gesloten. De gehele zomer (tot en met september 2021) kunt u zich gratis laten testen voor uw reis en krijgt u binnen 24 uur de uitslag als het om een PCR-test gaat. Maar er zijn gevallen waarbij dit allemaal niet zo voorspoedig verloopt.

Uitslag te laat

Het komt regelmatig voor dat reizigers de uitslag niet binnen de gestelde 24 uur krijgen. Dit kan behoorlijk in de papier lopen, aangezien men zonder deze uitslag niet op reis mag. Men mist de vlucht, moet nieuwe tickets kopen of is bijvoorbeeld de betaalde reissom kwijt.

Verantwoordelijkheid testbedrijven

Uiteraard willen gedupeerden de financiële schade verhalen, maar testbedrijven weigeren om hier aan mee te werken. Ze stellen dat ze niet verantwoordelijk zijn en beroepen zich hierbij op algemene voorwaarden. Rijksoverheid legt tegelijkertijd juist de verantwoordelijkheid voor het op tijd leveren van testuitslagen bij de testaanbieders neer.

“Met de testaanbieders is afgesproken dat zij tijdig een testuitslag moeten kunnen leveren. Dit is contractueel vastgelegd. Testaanbieders kunnen geen voorwaarden hanteren die afwijken van de afspraken die door de overheid met de testaanbieders zijn gemaakt”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Klacht indienen

Bent u de dupe geworden van een fout bij Testen voor je reis? Meld dit als 1e bij de testaanbieder en probeer samen tot een oplossing te komen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen via het contactformulier op de website van Rijksoverheid (bij ‘klacht of probleem door te late testuitslag’) Mocht blijken dat de testaanbieder contractuele verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, dan zal het ministerie de testaanbieder daarop aanspreken.

Via het contactformulier kunt u een klacht indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Geef de volgende informatie door: de naam van de testorganisatie, het type test, de datum en tijd waarop de test is afgenomen, het adres van de testlocatie en of u contact heeft gehad met de testaanbieder. Als dit laatste het geval is, geef dan ook aan wat de reactie was.

Dit contactformulier geldt overigens niet voor klachten rondom een test bij de GGD. De GGD is niet aansprakelijk bij een te late testuitslag. Dit wordt op voorhand online ook aangegeven.

Dit onderwerp wordt besproken in MAX vakantieman op 30 augustus 2021.

(Bron: Rijksoverheid)

Geef een reactie