toerisme

Nieuwe tactiek nodig om enorme groei toerisme in Nederland op te vangen, werven toeristen gestaakt

Toeristische trekpleisters in Nederland hebben een grens bereikt in het aantal toeristen dat zij aan kunnen. Verdere ‘Holland’-promotie is niet langer wenselijk en het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBTC) zet zich er daarom niet langer actief voor in. In plaats daarvan komt de nadruk te liggen op spreiding van bezoekers en bestrijden van topdrukte en overlast.

Toeristenstromen reguleren in plaats van aantrekken

Die ommezwaai staat in een beleidsplan van het NBTC voor 2020-2024. In het rapport ’Perspectief 2030’ staat de leefbaarheid van Nederland als toeristenland voorop. “Promotie als NBTC-taak wordt vervangen door reguleren van de toeristenstromen. Veel meer regio’s moeten ook profiteren van de verwachte groei van het toerisme. We stimuleren dan ook nieuw aanbod. Het NBTC wordt veel meer een data- en kenniscentrum”, aldus een woordvoerster.

Groei van 19 naar 29 miljoen toeristen

In 2018 hebben in totaal 19 miljoen toeristen Nederland bezocht. Voor 2030 verwacht NBTC dat dit aantal nog eens oploopt naar 29 miljoen. Nederland verkoopt zichzelf overigens ook grotendeels via sociale media. Foto’s van typisch Nederlandse taferelen als de bollenvelden, molens en pittoreske grachten trekken jaarlijks vele toeristen naar ons land. Naast buitenlandse toeristen gaan ook Nederlanders zelf graag naar de trekpleisters die ons land rijk is. Pasen 2019 is het bijvoorbeeld al zo druk dat het publiek specifiek is opgeroepen de bollenstreek vooral links te laten liggen.

Bewustwordingscampagne

De vraag rijst of toeristen zich wel laten verspreiden over het land, als NBTC hier actief op inzet, maar het staat vast dat er in elk geval iets moet gebeuren om de almaar groeiende overlast aan te pakken. Een recente actie van NBTC in die richting is bijvoorbeeld de bewustwordingscampagne #tulipfriendlyselfie, waarbij in verschillende landen een video is verspreid, waarin toeristen worden opgeroepen bewuster om te gaan met de Nederlandse bollenvelden. “Toeristen zijn van harte welkom bij de iconische bollenvelden, maar ze moeten rekening houden met de gewassen,” aldus Jos Vranken, directeur NBTC.

(Bron: ANP, De Telegraaf, NBTC)

Geef een reactie