rotondes

Eenduidige regels op rotondes kunnen ongelukken voorkomen

Rotondes in Nederland, ze zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Ze zijn er in alle soorten en maten en vaak met zeer wisselende verkeersregels. Dit zorgt voor verwarrende situaties en onnodig veel ongelukken. De Fietsersbond wil daarom dat rotondes in Nederland er zoveel mogelijk hetzelfde gaan uitzien en dat er dezelfde regels gaan gelden.

Er zijn richtlijnen, maar die zijn niet verplicht

Voor het bouwen van nieuwe rotondes gelden er richtlijnen, maar die zijn niet verplicht. Gemeenten mogen ervan afwijken, wat in de praktijk dan ook veelvuldig gebeurt. Wim Bot van de Fietsersbond geeft als voorbeeld tegenover RTL Nieuws: “Zo weigeren de provincie Drenthe en de gemeente Tilburg categorisch om fietsers voorrang te geven op rotondes binnen de bebouwde kom.” De bond vindt dat “gemeenten en provincies beter moeten motiveren waarom zij een afwijkende rotonde aan willen leggen.” Vervolgens moet de minister daar op toezien en desnoods moet er wetgeving komen als het dan nog niet werkt, stelt de bond.

Ongevallen

Rotondes zijn over het algemeen veiliger dan kruispunten en zorgen voor een goede doorstroming van het verkeer. Nederland is er momenteel zo’n 5.000 rijk, maar sommige ervan vallen op doordat er juist meer ongelukken gebeuren. RTL Nieuws heeft onderzoek gedaan naar honderden rotondes in Nederland en heeft in samenwerking met verkeersbureau VIA, op basis van politieregistratie alle ongevallen op rotondes in 4 jaar tijd in kaart gebracht.

Uitkomsten onderzoek

De politie heeft 1.524 ongevallen geregistreerd op rotondes waarbij slachtoffers zijn gevallen. Op 67 rotondes zijn tussen 2014 en 2017 10 of meer ongevallen geregistreerd of meer dan 5 ongevallen waarbij slachtoffers vielen. Wat opvalt is de diversiteit aan rotondes, weggebruikers weten soms gewoon niet waar ze aan toe zijn. Sinds lang wordt er al gepleit voor eenheid in de rotondes, maar ondanks de opgestelde richtlijnen wordt hier zeer regelmatig van afgeweken bij de bouw van een nieuwe rotonde. Van de 253 rotondes binnen de bebouwde kom met de meeste ongevallen, voldoet maar liefst 65 procent niet aan de richtlijn.

Verkeersveiligheid op de agenda

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat zegt in een reactie de verkeersveiligheid de komende periode stevig op de agenda te zetten. Zij roept naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek wegbeheerders op om zich te houden aan de richtlijnen.

(Bron: RTL Nieuws)

Geef een reactie