Zonnepanelen op 300 boerderijen

310 Nederlandse veehouders die samenwerken met zuiveronderneming FrieslandCampina krijgen zonnepanelen op hun dak. De in totaal 416.000 zonnepanelen gaan stroom leveren die gelijk staat aan de energiebehoefte van 33.000 huishoudens.

Groene stroom

Met de zonnepanelen wil FrieslandCampina het elektriciteitsverbruik in de zuivelketen volledig voorzien van groene stroom. Daarmee wil zij haar steentje bijdragen aan het bereiken van de doelstelling voor klimaatneutrale groei in 2020. Deze doelstelling streeft, ondanks de toenemende productie, naar niet meer CO2 uitstoot in 2020 in vergelijking met 2010.

Overheidssubsidie

De deelnemende boeren krijgen jaarlijks een vergoeding van 3 tot 4 euro per paneel en mogen zelf de stroom gebruiken. Naast het eigen gebruik zal een deel van de zonne-energie gebruikt worden om productielocaties en kantoren van FrieslandCampina in Nederland in de elektriciteitsbehoefte te voorzien. Om leden van FrieslandCampina te stimuleren ook deel te nemen, worden zij beloond met een bonus van 10 euro voor elke ton CO2 die zij minder uitstoten.

Wat zijn de toekomstplannen?

In het najaar van 2017 start een nieuwe intekenronde voor leden van FrieslandCampina die ook aan het project willen deelnemen. Volgens de coöperatie hebben zich al honderden melkveehouders zich aangemeld. Het project wendt zich vooralsnog tot boerderijen met daken van minstens 1000 vierkante meter, maar ook voor kleinere daken wordt een oplossing gezocht.

Ameland en Zeeland

Naast dit project zijn er in Nederland ook andere initiatieven aan de gang. Zo fungeert Ameland als proefgebied voor duurzake energie-opwekkers en bevindt zich in Zeeland het grootste zonnepark van Nederland.

(Bron: ANP, frieslandcampina.com)

Geef een reactie