dieren

Bijna alle dieren passen leefritme aan door drukte op aarde

De wereldbevolking groeit en dat betekent dat het steeds drukker wordt. Om deze drukte te ontvluchten leven steeds meer dieren ’s nachts, ook als zij van nature helemaal geen nachtdieren zijn. dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. 

Veranderend ritme

In het wetenschappelijk vakblad Science publiceren de onderzoekers van de Universiteit van Berkeley (Californië) hun onderzoeksresultaten. Het team analyseert de uitkomsten van 76 onderzoeken naar 62 diersoorten verspreid over 6 continenten. Wat blijkt? Op elk continent verschuift het dag- en nachtritme van dieren.

Drukte in de natuur

Dat komt omdat mensen op steeds meer plekken aanwezig zijn. In natuurgebieden waar voorheen niemand komt is het soms filelopen en ook op bergen wordt het steeds drukker. Daardoor is er steeds minder plek voor dieren om rustig te leven, waardoor zij zich genoodzaakt voelen om ’s nachts te leven en zich overdag te verstoppen. Dit heeft alles te maken met schuwheid. Dieren zien mensen bij voorbaat als een bedreiging, ook als zij niet daadwerkelijk een gevaar vormen. Dit geldt ook voor grote carnivoren die doorgaans geen bedreiging ervaren vanuit andere soorten. Denk hierbij aan leeuwen, beren, luipaarden en grote roofvogels.

tijgers

De tijger heeft zijn leefritme ook veranderd door de  mens.

Nadelig voor dieren

Dat de meeste dieren zich tegenwoordig genoodzaakt voelen om ’s nachts te leven in plaats van overdag, is niet per se in hun voordeel. Zo schijnen dieren volgens de onderzoekers minder op hun hoede te zijn tijdens de nachtelijke uren, wat natuurlijk niet handig is als er ’s nachts steeds meer dieren actief zijn. Voor dieren die eigenlijk ‘gemaakt’ zijn om overdag te leven kan dit desastreuze gevolgen hebben. Zij hebben overigens niet alleen moeite om hun vluchtinstinct goed toe te passen, maar moeten ook meer moeite doen om eten en drinken te vinden. Ook hun sociale gedrag wordt anders als zij vaker ’s nachts leven. Eén voordeel is dat het voor mens en dier makkelijk wordt om naast elkaar te leven als dieren hun dag-nachtritme aanpassen.

Het konijn doet niet mee

Hoewel bijna elk dier op aarde vaker ’s nachts leeft, zijn er ook uitzonderingen. Het konijn is daar een voorbeeld van. Blijkbaar voelt dit diertje zich in de buurt van de mens beter beschermd tegen roofdieren.

(Bron: science, de Volkskrant)

Geef een reactie

Reactie

  1. oosterwijck says:

    De aarde kampt met een mensenplaag, die alle flora en fauna vernietigd, totdat de aarde onleefbaar wordt. Onleefbaar, voor alle leven inclusief de plaag zelf.