Weerbericht

Weerbericht: mat lenteweer

Weerbericht 25 tot en met 31 mei 2019

De lente komt dit jaar met horten en stoten op gang. Relatief kille noordelijke winden lijken de boventoon te voeren; warme aflandige winden breken slechts kortstondig door. Op de weerkaarten zien we vooral een zone met hogedruk over het uiterste westen van Europa, vaak zelfs ten westen van Ierland. Tegelijkertijd schuiven er langs de oostzijde van dat hogedrukgebied allerlei ‘bellen  met koude lucht’ in de hogere luchtlagen. Deze bellen maken het voor ons weermensen lastig, aangezien het bijbehorende weerbeeld – onder zo’n bel – nogal grillig is. Koude bellen wekken allerlei buienzones op, maar lang niet overal. Je kunt dus onder een koude bel vertoeven, maar toch een mooi meizonnetje waarnemen.

Ook de diverse rekenmodellen die we in de weerkamer gebruiken hebben meer moeite met dit weerregime dan met veel duidelijker afgebakende hoge- en lagedrukgebieden. Voor de komende dagen zien we dus een weerbeeld dat we als licht wisselvallig kunnen typeren, wat geen slecht nieuws is voor de natuur. Op veel plekken kan de grondwaterstand nog wel een zetje gebruiken en als – door gematigde temperaturen – de verdamping niet al te hoog is, is dat ook meegenomen. Voor fietsers en wandelaars, zoals ik, lijkt het ook best aardig te zijn. Om buien kun je vaak een beetje heen fietsen en de mooie dagdelen zijn er om extra te koesteren. Ik vind het heerlijk om tijdens een fietstocht even een bankje op te zoeken en mij te laven aan die warme lentezon.

Bron: MAX Magazine nr. 21 2019

Geef een antwoord