grondwater

Verbod op gebruik grondwater eindelijk opgeheven

In de warme en vooral droge zomer van 2018 zijn er vanuit het waterschap verschillende verboden opgelegd voor het gebruik van grondwater. En hoewel er de afgelopen maanden de nodige regen is gevallen en maatregelen zijn getroffen, is het laatste verbod pas dinsdag 26 februari 2019 opgeheven. Dat verbod gold nog voor waterschap Rijn en IJssel in het oosten van het land. 

Verbod grondwater en water uit beken en rivieren

Door de enorme droogte in de zomer van 2018 nemen diverse provincies maatregelen om de extreme droogte tegen te gaan. Een van die maatregelen, die zo goed als in het hele land wordt doorgevoerd, is een verbod op het gebruik van grondwater. Veel agrariërs maken gebruik van het grondwater voor de beregening van hun landbouwgrond. Afgelopen juli wordt in grote delen van het land een verbod voor het gebruik van het grondwater opgelegd. Het verbod moet er voor zorgen dat de grond niet te droog wordt en is nodig voor het behoudt van flora en fauna. Vooral in het oosten van ons land houdt de droogte lang aan. Tot voor gister geld daar nog een verbod op het gebruik van grondwater en op het onttrekken van water uit beken en rivieren. Dit laatste verbod blijft nog wel van kracht voor het Brabantse waterschap Aa en Maas.

Maatregelen

De waterschappen leren van deze droge periode. Zo hebben ze de winter benut om de waterbuffers aan te vullen en zijn de stuwen in de zomerstand blijven staan. Waterschap Rijn en IJssel heeft afsluiters voor sloten uitgedeeld aan boeren, zodat regenwater in de sloten blijft staan. Agrariërs in de provincie Limburg is gevraagd om later te starten met mesten, omdat het nog altijd nodig is om zuinig te zijn met water. Volgens bestuurder Peter Schrijver betekent het opheffen van de sproeiverboden van het waterschap Rijn en IJssel niet dat de grondwaterstand overal is hersteld. “Met name in hoger gelegen gebieden staat het grondwater nog decimeters te laag, maar in de gebieden waar beregend moet worden, kan het voorlopig weer.”

Wanneer er in het voorjaar van 2019 weinig regen valt, dan wordt het verbod op het gebruik van grondwater opnieuw ingevoerd.

(Bron: ANP/Nu.nl)

Geef een reactie