droogte

Nog steeds veel droogte, ondanks regenval van de laatste tijd

Sommige delen van Nederland zijn momenteel nog droger dan in de lange, warme zomer van 2018. De neerslag die er de laatste tijd gevallen is, kan de nasleep van de droogte van vorig jaar nog niet voldoende compenseren.

Grondwaterpeil veel te laag

Dat er in 2018 amper regen gevallen is, is op veel plekken in het land nog steeds goed te merken. Zeker na de relatief droge april- en meimaand van dit jaar. Het grootste probleem zit in het grondwater. Dat is nog steeds veel te laag en de vele regen van de afgelopen tijd heeft dat niet genoeg bijgevuld. De recente regenval is vooral via de goten in het riool terecht gekomen en stroomt vervolgens via de rivieren richting zee. In totaal is er volgens de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) een tekort van zo’n 84 mm. Dit geldt vooral voor de hoger gelegen delen van ons land. De situatie in de laag gelegen delen, met de mogelijkheid van wateraanvoer vanuit de grote rivieren, is wel genormaliseerd.

Natuur op hoge zandgronden heeft het zwaar

Volgens Rob van Dongen, hydroloog bij Staatsbosbeheer, hebben natuurgebieden in Twente en de Achterhoek, maar ook op de Veluwe en in Noord-Brabant en Limburg te lijden onder de lage grondwaterstand op de hoge zandgronden. Dat heeft volgens hem grote consequenties voor de dieren en planten. Waaronder de libellen-populaties en vlindersoorten die gedijen in natte graslanden. Ook naaldbomen hebben zwaar te lijden gehad van de droogte. Ze zijn verzwakt en daarmee gevoelig voor virussen, schimmels en insectenplagen.

Reserves klein

Lennard Jasper, boswachter bij Staatsbosbeheer op het noordelijk deel van de Veluwe constateert dat de loofbomen er wat beter aan toe zijn dan de naaldbomen. Toch zijn ook bij de loofbomen de gevolgen goed te zien. Bij het uitlopen dit voorjaar zijn bij veel bomen de reserves te klein gebleken. Sommige hebben het daardoor niet gehaald en andere bomen hebben veel minder blad dan normaal.

Droogte niet alleen maar nadelen

Een extreem droge zomer heeft op de langere termijn niet altijd alleen maar nadelige gevolgen. Een gezond stuk bos kan er juist nog sterker uit komen. Door afgestorven bomen en struiken ontstaat weer nieuw leven en het kan op sommige plekken zorgen voor een andere samenstelling in het groen. Naaldbomen verdwijnen dan misschien, maar daar komen weer loofbomen voor terug. Meestal herstelt de natuur het evenwicht vanzelf weer, geeft boswachter Lennard Jasper aan.

Sproeiverbod

Hydroloog Niko Wanders van de Universiteit Utrecht zegt tenslotte tegenover Trouw dat het tekort van de vele decimeters deze zomer niet verholpen zal worden. Dat had in de herfst van 2018 moeten gebeuren en pas komend najaar ontstaat de kans om met langdurige regen het grondwaterpeil te verhogen. Net als vorig jaar geldt er daarom momenteel voor verschillende gebieden in het land een sproeiverbod voor boeren.

(Bron: Trouw, Rijkswaterstaat)

Geef een reactie