plagen

Prioriteitenlijst opgesteld om gevaarlijke plagen als de Aziatische boktor in Europa te bestrijden

De Europese Commissie heeft een prioriteitenlijst opgesteld met 20 schadelijke plagen, die uitgeroeid moeten worden voor zij zich nog verder over Europa verspreiden. Plagen beginnen over het algemeen klein, maar kunnen als ze niet tijdig bestreden worden enorme economische, sociale en milieuschade aanrichten. Onder andere de Aziatische boktor komt op de lijst voor. 

Aziatische boktor bedreigt 5 procent van de boomsoorten

De bestrijding van de Aziatische boktor en 19 andere schadelijke plagen zijn door de Europese Commissie aangemerkt als prioriteit. De EU-landen moeten nood- en actieplannen opstellen om deze organismen uit te roeien. Ook moeten zij jaarlijkse onderzoeken uitvoeren en voorlichtingscampagnes voor het publiek opzetten. Als de boktor, die af en toe ook in Nederland opduikt, zich over de hele EU verspreidt, kan dat leiden tot het verlies van 5 procent van boomsoorten als de beuk, berk, iep en plataan. De directe schade kan volgens de commissie oplopen tot 24 miljard euro. De bosbouwsector kan zelfs tot 50 miljard euro mislopen.

Aziatische boktor herkennen

De Aziatische boktor (Anoplophora glabripennis), hieronder links en Oost Aziatische boktor (Anoplophora chinensis), hieronder rechts komen oorspronkelijk voor in China en Korea, waar zij veel schade veroorzaken aan loofbomen. Door toenemend handelsverkeer neemt het risico toe dat de kevers zich ook hier definitief vestigen. De Aziatische boktor komt Nederland vooral binnen in verpakkingshout en de Oost Aziatische boktor via levende planten. Ze verspreiden zich door eitjes te leggen in de bast van veel soorten loofbomen en struiken, waarbij de voorkeur uitgaat naar esdoorns (Acer soorten). De larven leven in en van het hout van levende planten, maar ook in dood hout als verpakkingshout. Ze vreten daarin lange, ovale gangen, die bomen en struiken ernstig verzwakken.

plagen

Meldingsplicht boktor

De boktor heeft in de EU al een quarantainestatus, die landen verplicht tot maatregelen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA komt direct in actie als de houtborende keversoort ergens in ons land wordt gesignaleerd. Ziet u zelf een Aziatische boktor? Er geldt een meldingsplicht, dus neem dan contact op met het klantcontactcentrum van de NVWA.

Olijfboom-bacterie

Ook de voor fruitbomen schadelijke Japanse kever en de olijfboomdodende Xylella-bacterie staan op de lijst van plagen die de meeste economische, sociale en milieuschade aanrichten. EU-commissaris Vytenis Andriukaitis (Gezondheid en Voedselveiligheid) is blij dat er nu prioriteiten zijn gesteld, waardoor lidstaten “beter voorbereid zijn op en vroegtijdig kunnen optreden tegen zeer gevaarlijke plagen”.

Boomwurger

Geen ongedierte, maar wel een invasieve exoot waar we de komende jaren alert op moeten zijn, is de boomwurger (Celastrus orbiculatus), meldt Nature Today. Deze oorspronkelijk uit Oost-Azië afkomstige klimplant wordt in de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland al als een invasieve exoot beschouwd. In Nederland is de plant gewoon in het tuincentrum te koop en verwilderingen komen in Europa sinds 1980 in toenemende mate voor. De klimplant, die behoort tot de Kardinaalsmutsfamilie (Celastraceae), wordt in de tuin meestal wel binnen de perken gehouden, maar in de vrije natuur kan hij zich in rap tempo uitbreiden. Daarbij windt hij zich om de stam en de takken van bomen. De vaten in de bast van de ‘gastheer’ worden hierbij afgeknepen, waardoor de boom uiteindelijk geheel of gedeeltelijk afsterft.

De stengels kunnen wel 3 meter per jaar in de lengte groeien en de plant kan makkelijk tot 12 meter hoog in bomen klimmen. Afgelopen zomer heeft een boswachter in het Lauwersmeergebied een boomwurger aangetroffen. Dankzij snelle herkenning en optreden van de boswachter is voorkomen dat deze exoot zich verder verspreidt in het gebied. Op verzoek van de NVWA is het exemplaar verwijderd. Het is de derde keer dat verwildering van de boomwurger in Nederland is geconstateerd. Waarnemingen van verwilderde exemplaren kunt u doorgegeven via Verspreidingsatlas.nl en Waarneming.nl.

plagen

Lees ook: Gemeenten komen te laat in actie bij dierenplagen. 
Japanse duizendknoop, plaag voor tuin en natuur, nog steeds veel aangeboden in bloemenwinkels.
Japanse duizendknoop is ware plaag geworden in Nederland.

(Bron: ANP, NVWA, Groen Kennisnet, Nature Today)

Geef een reactie