Opwarming van de aarde

Opwarming en cijfers

Veel mensen die ik op lezingen of gewoon op straat tegenkom, verwijzen voor wat betreft de opwarming van deze aarde naar vroegere tijden. Ik ga niet verder terug dan de laatste ijstijd. Deze tijd eindigde volgens de wetenschappers ongeveer 10.000 jaar geleden. Dus de aarde is daarna gaan opwarmen.

Er kwam ook nog een kleine ijstijd. Die duurde volgens de wetenschappers vanaf ongeveer 1430 tot halverwege de 19e eeuw. Tijdens deze kleine ijstijd waren er tevens warmere jaren. Er zijn ook wetenschappers die deze kleine ijstijd niet als een echte ijstijd rekenen. De aarde is sinds de laatste wereldwijde ijstijd op een natuurlijke wijze aan het opwarmen. Er zijn meer natuurlijke processen te noemen die invloed kunnen hebben op een verandering van het klimaat. Denk aan veranderingen van de stand van de aarde en de baan van de aarde rond de zon. Hierdoor verandert ook de invloed van de zon; meer of minder zonlicht met als gevolg opwarming of afkoeling.

Vulkaanuitbarstingen kunnen net als de zonneactiviteit van invloed zijn op schommelingen in het klimaat. Uit onderzoeken blijkt dat de temperatuur in de laatste ruim honderd jaar ongekend snel stijgt. Onderzoekers concluderen dat deze opwarming vooral wordt veroorzaakt door invloed van de mens, sinds de industriële revolutie. Denk aan het toenemen van het belangrijkste broeikasgas CO2. Maar ook de ontbossing speelt een rol.

Wetenschappers verwachten dat de uitstoot van broeikasgassen niet afneemt doordat de jaarlijkse uitstoot nog steeds toeneemt. Hierdoor zal naar verwachting de temperatuurstijging nog lang doorgaan. Ik heb in deze column gebruikgemaakt van een KNMI-klimaatbericht door Frank Selten. Op de site van het KNMI staan meerdere interessante artikelen over het klimaat. Volgende week ga ik in op de gevolgen van de opwarming: is er nog kans op een Elfstedentocht?

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 38 2020

Geef een antwoord