Onderzoek naar natuurvriendelijke oevers

Langs de rivieren in Nederland is sinds 2009 rond de 2500 kilometer natuurvriendelijke oever aangelegd. Deze oevers vervangen de traditionele steile variant. Er wordt onderzoek gedaan om te beoordelen of de natuurlijke variant rendabeler is en of er meer van deze aangelegd kunnen worden.

Meer ruimte

Natuurvriendelijke oevers zijn oevers die meer ruimte creëren voor planten en dieren. Hierdoor kunnen dieren deze gebruiken als broed- of schuilplaats. De ruimte hiervoor wordt gecreëerd door de overgang van water naar land minder steil te maken ten opzichte van oude oevers. Niet alleen voor dieren is het een ideale plek. Het is inmiddels ook gebleken dat de waterkwaliteit van de rivieren met zulke natuurvriendelijke oevers beter is. Dit is te zien aan de helderheid van het water.

Meer natuurvriendelijke oevers?

Voor waterbeheerders zijn de natuurvriendelijke oevers een belangrijk middel voor het behalen van de ‘Kaderrichtlijn Water’-doelen. Deze richtlijn heeft als doel het chemisch en biologisch verbeteren van de Europese wateren. Omdat het bestaande controleprogramma geen antwoord kan geven op de vraag wat de meerwaarde is van zulke oevers, is onderzoek noodzakelijk. Als uit dit onderzoek blijkt dat er inderdaad sprake is van een meerwaarde, worden er komende jaren meer natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt gedaan door medewerkers van Floristisch Onderzoek Nederland (FLORON) en Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland (RAVON). Meer dan 80 natuurvriendelijke oevers, verspreid over het hele land worden onder de loep genomen. Er zal gekeken worden naar de vegetatie en het verschil tussen traditionele- en natuurvriendelijke oevers. Daarbij wordt onderzocht hoe het met de diversiteit aan vissen en amfibieën is gesteld. Einde dit jaar verwachten FLORON en RAVON te kunnen vertellen wat de eventuele meerwaarde is van natuurvriendelijke oevers.

(Bron: Nature Today, Rijnland.net)

Geef een reactie