Autobezit

Autobezit de afgelopen 10 jaar sterk toegenomen onder 75-plussers

75-plussers bezitten niet alleen vaker een auto dan 10 jaar terug, ze zijn er ook meer in gaan rijden. Dit en meer, zoals de populairste kleur auto blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Helft 75-plussers bezit een auto

Het autobezit in Nederland is de laatste 10 jaar het meest toegenomen onder mensen van 75 jaar en ouder. Volgens cijfers van het CBS heeft nu bijna de helft van alle 75-plussers een auto: 437 per 1.000 mensen in de hoogste leeftijdscategorie bezit er één. Dat is een derde meer dan 10 jaar geleden, toen zijn nog 325 auto’s geteld op iedere 1.000 inwoners boven de 75.

Meer kilometers

Ouderen zijn daarnaast ook meer gaan autorijden. Volgens de meest recente cijfers hierover, uit 2016, leggen 75-plussers gemiddeld 2700 kilometer per jaar af. Dat is 32 procent meer dan 10 jaar eerder. Onder jongeren is het aantal afgelegde kilometers in dezelfde periode met 14 procent gedaald, tot gemiddeld 4000 kilometer per persoon. Mensen tussen de 30 en 65 jaar leggen de meeste autokilometers af.

Landelijke verschillen

In Rozendaal in Gelderland hebben 75-plussers relatief het vaakst een auto, gevolgd door Blaricum in Noord-Holland en Mook en Middelaar in Limburg. Op het vrijwel autovrije Vlieland bezitten ouderen vanzelfsprekend relatief het minst een auto. Gevolgd door Amsterdam en Rotterdam.

Favoriete kleur

75-plusser en jongeren delen hun voorkeur voor een bepaalde autokleur. Bij zowel 75-plussers als jongeren is grijs de meest voorkomende kleur.

Meer brokken onder 75-plussers?

Ouderen teren op hun ervaring en compenseren zo eventuele beperkingen in het verkeer, blijkt uit onderzoek de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Zo gaan zij bijvoorbeeld alleen bij goed weer rijden. Ook houden 75-plussers zich gemiddeld beter aan de verkeersregels dan jongeren en rijden ze minder vaak onder invloed. Wel blijkt dat zij aanzienlijk grotere risico’s lopen dan jongeren, vooral omdat ze fysiek kwetsbaarder zijn. Bepaalde typen ongevallen komen onder ouderen vaker voor, bijvoorbeeld bij relatief complexe situaties zoals links afslaan op een kruispunt aldus de SWOV.

(Bron: ANP)

Geef een reactie