Nederlandse boeren

‘Nederlandse boeren milieuvriendelijkste ter wereld’

Van alle landen in de wereld heeft de Nederlandse agrarische sector relatief de laagste impact op het milieu. Per kilo landbouwproduct is de gezamenlijke ‘voetafdruk’ van CO2, pesticiden, energie en antibiotica in Nederland het kleinst. Dit blijkt uit onderzoek van de ABN Amro. 

Voetafdruk

Een belangrijke reden waarom onze ‘voetafdruk’ laag is, zijn de strengere regels. De wet- en regelgeving is in Nederland vele male strenger dan in andere landen. Door het beleid van de overheid is alleen al het gebruik van antibiotica in de veeteelt tussen 2009 en 2016 met 64 procent gedaald. Het gebruik van pesticiden is tot minder dan de helft teruggebracht sinds de jaren 80. Steeds vaker gebruiken akker- en tuinbouwers biologische en natuurlijke middelen om ziektes en insecten tegen te gaan.

Tegengaan voedselverspilling

Nederland scoort ook hoog in het tegengaan van voedselverspilling. Veel restproducten uit de voedselindustrie worden gebruikt om vee te voeren. Plantenresten worden gebruikt als grondstof voor bouwmateriaal, textiel, karton, kunststof en chemicaliën. De CO2 die bij Shell vrijkomt gaan via buizen van Pernis naar de kassen in het Westland. Zo wordt het hergebruikt voor de groei van planten.

Intensieve landbouw

De Nederlandse landbouw is naar Europese begrippen intensief. Het neemt de meeste ruimte in op het platteland. “Per hectare land produceren we hier meer dan andere landen”, zegt Jan de Ruyter, sectorbankier Agrarisch bij ABN Amro. “Op Wageningen University zitten studenten uit allerlei landen die willen leren hoe wij dat hier doen.”

(Bron: NOS)

Geef een reactie

Reactie

    Ron Smits says:

    Onze regering is erg kortzichtig. Als Nederlandse boeren moeten verdwijnen, wil dat zeggen dat boeren in het buitenland gaan uitbreiden. Ons voedsel moet toch ergens vandaan komen. Gezien buitenlandse boeren minder milieuvriendelijk zijn dan wij, wil dat zeggen dat het totale plaatje wereldlijk gezien dus minder milieuvriendelijk wordt. Goed bezig onze regering. Gebrek aan helicopterview.