boeren

Grootste deel boeren wil milieuvriendelijkere landbouw

Als het aan de Nederlandse boeren en boerinnen ligt komt er een grootschalige vernieuwing van de sector, met meer oog voor de natuur. Dat blijkt uit opinieonderzoek onder 2287 boeren, dat dagblad Trouw heeft laten uitvoeren door agrarisch onderzoeksbureau Geelen.

Grootste opinieonderzoek onder boeren ooit

In De Staat van de Boer, het grootste opinieonderzoek ooit onder agrariërs gehouden hebben boeren uit verschillende sectoren vragen over hun eigen welzijn, de landbouwsector en hun verwachtingen van de toekomst beantwoord. Het merendeel verlangt naar hervormingen in de landbouw. 80 procent wil overstappen op natuurlijke landbouwmethoden en bijna de helft wil dat al binnen 10 jaar doen. Dat is in de ogen van de boeren niet alleen beter voor het milieu, maar ook winstgevender. Van de ondervraagde boeren is op het moment 6 procent biologisch.

Bestrijdingsmiddelen uitbannen

Ruim 50 procent van de boeren vindt dat agrarische bedrijven niet langer de focus op de export moeten hebben, maar moeten kiezen voor natuurinclusieve landbouw waarin wordt samengewerkt met de natuur. Uiteindelijk zonder bestrijdingsmiddelen. Ruim 70 procent vindt het niet langer acceptabel dat de natuur onder druk komt te staan door nog intensievere landbouw en veeteelt.

Niet goed vertegenwoordigd

Uit de rondvraag blijkt ook dat 90 procent zich niet goed vertegenwoordigd voelt door landbouworganisaties en evenmin door de politiek. Minister Carola Schouten (Landbouw) krijgt het rapportcijfer 6,4. Driekwart vindt het vak 20 jaar geleden nog aantrekkelijker.

Nationaal Landbouwdebat

Met de uitkomsten wordt een nieuw Nationaal Landbouwdebat afgetrapt over de toekomst van de bedrijfstak. Volgens hoogleraar Han Wiskerke van de Wageningen Universiteit die het project begeleid heeft is het onderzoek representatief en bruikbaar voor nieuw beleid.

(Bron: ANP, Trouw)

Geef een reactie

Reactie

    oosterwijck says:

    Als ze milieuvriendelijke landbouw hadden gewild, dan was dat wel gebeurd. In den beginne, willen boeren poen verdienen. Niet meer en niet minder. Tot in de jaren zestig, hadden ze ook poen. Totdat de ruilverkaveling kwam. Totdat de Rabobank in samenspan met de regering, alle boeren hun poen afpakten. Minister Braks was de eerste minister, die aangesteld werd om de boerenstand om zeep te helpen. Evenals de ZLTO, die de boeren verraden heeft. Braks ging daar heel even in mee en bedankte verder voor de eer. Als boer, voelde het als verraad voor zijn eigen soort. Daarna kwamen er een heel rijtje ministers, die dat wél deden. Toen hadden de boeren, néé moeten zeggen en op eigen houtje verder moeten gaan. Nu het milieu totaal vergiftigd is, roepen de boeren dat ze milieuvriendelijk willen werken. Een lachertje. Alle weidevogels zijn uitgestorven, alle slootjes zijn totaal dood. Er is geen insect meer te vinden