Natuurmonumenten wil tijdelijk jachtverbod wilde eend

Vereniging Natuurmonumenten wil de jacht op de wilde eend tijdelijk stilleggen omdat het slecht gaat met deze vogelsoort. Nu is vastgelegd in de natuurwet dat er vrij op de eend gejaagd mag worden. Uit onderzoek blijkt dat de wilde eend in zijn soort afneemt.

Daalt in hoog tempo

Waarom de populatie wilde eenden afneemt is niet duidelijk, maar het gebeurt in hoog tempo. In het jaar 2000 waren er nog ruim 500.000 broedparen. Dat is nu verminderd met 20 procent. En het aantal wilde eenden blijft dalen. Ook overwinteren er steeds meer wilde eenden in Nederland.

Groot raadsel

Het is een groot raadsel voor deskundigen waarom de populatie van de wilde eend alleen in ons land terugloopt. In de rest van Europa gebeurt dit namelijk niet. Sovon Vogelonderzoek en het Nederlands Instituut voor Ecologie gaan daarom een groot onderzoek doen. Na de zomer moet het rapport klaar zijn. Natuurmonumenten verzoekt om de eenden tot die tijd met rust te laten. “Deze soort vogels richt nauwelijks schade aan. Als de eenden wel voor overlast zouden zorgen, zou dat de jacht legitimeren, maar dat is nu niet het geval.”

Reactie jagers

Volgens de jagers staat de wilde eend nog altijd in de top 10 van meest voorkomende broedvogels in Nederland. Daarom noemt de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging de suggestie om voorlopig niet meer te jagen op wilde eenden “veel te voorbarig”.

Geef een reactie