Aanleg natuurparadijs Marker Wadden van start

Nieuwe natuureilanden die voor zorgen voor betere waterkwaliteit, nieuw bodemleven, een rijkere visstand en meer vogels. De aanleg van natuurparadijs de Marker Wadden is begonnen.

Nieuw leven

Met dit project wil Natuurmonumenten het Markermeer nieuw leven inblazen. Naast de vele voordelen voor de natuur, kunnen ook mensen straks genieten van de Marker Wadden. De eilanden zijn niet alleen voor Nederland van groot belang, maar dragen wereldwijd bij aan de natuur. Volgens boswachter André Donker liggen de Marker Wadden precies op de internationale trekroute en zullen naar verwachting een belangrijke tussenstop worden voor trekvogels als de grutto en de lepelaar.

Onderwaterdammen

Het project is begonnen met de aanleg van onderwaterdammen. Binnen deze contouren wordt het eerste natuureiland opgespoten. Deze voorbereidende werkzaamheden duren zo’n 5 tot 6 weken, daarna start de opbouw van het hoofdeiland. Het hoofdeiland moet een gebied worden van 250 hectare met moerasvegetatie, slikken, ondiepe plassen, kreken en daartussen brede geulen met luw en ondiep water. Het vogelparadijs biedt op termijn ook ruimte voor recreatie. Zo komt er een jachthaven, een speelvallei voor kinderen en een netwerk van wandelpaden en een uitkijktoren.

Bekijk hieronder een filmpje van Natuurmonumenten over de Marker Wadden:

Foto: Eerste fase Marker Wadden – (c) Vista

Geef een reactie