Limburgers: pas op voor hoog water!

8 van de 10 woningeigenaren in de gebieden langs de Maas die kunnen overstromen, doen te weinig om zich daar op voor te bereiden. En ze zijn ook niet van plan om aanpassingen te doen om hun woning beter te beschermen tegen hoog water, zo blijkt uit onderzoek van Rijkswaterstaat.

Zorgen

Bijna niemand maakt zich zorgen over mogelijke overstromingen. Ten onrechte, aldus Rijkswaterstaat: “Mensen moeten alert blijven: de zeespiegel stijgt, de bodem daalt en we krijgen steeds meer te maken met heftige regen en hogere rivierwaterstanden.” Rijkswaterstaat deed in opdracht van het project Maaswerken onderzoek onder 500 bewoners langs de Maas.

Waterveiligheid

De bewoners in de overstromingsgebieden geven hun waterveiligheid gemiddeld het rapportcijfer 8,1. 4 op de 5 ondervraagden hebben al eens een overstroming meegemaakt, maar slechts 1 op de 5 nam naar aanleiding hiervan maatregelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om wonen op eerste etage, het hoger plaatsen van stopcontacten en het aanschaffen van een pomp. Ook geen vaste vloerbedekking aanleggen en geen elektrische apparaten in de kelder plaatsen kunnen als voorzorgsmaatregelen dienen. Een overstroming is echter nooit uit te sluiten. Onderzoeker Eric Smulders van Rijkswaterstaat: “Driekwart van de ondervraagden vindt dat er de komende 50 jaar nieuwe maatregelen tegen overstromingen genomen moeten worden. Toch wil de helft daaraan niet meebetalen.”

Project Zandmaas

Rijkswaterstaat presenteerde deze onderzoeksresultaten rond de oplevering van het project Zandmaas. Dit project omvat de verruiming van de Maas tussen Roosteren en Den Bosch. Over een lengte van 222 kilometer werkte de dienst aan 52 plekken aan de Maas om overstromingen te voorkomen. Daarbij is 1600 hectare nieuwe natuur tot stand gekomen. Het project begon in 2005 en bestond uit onder meer verdiepen en verbreden van de rivier en de aanleg van hoogwatergeulen en opvangbekkens. Daarbij werd zo’n 20 miljoen kuub grond verplaatst. Het Zandmaasproject kostte 204 miljoen euro. Het versterken van dijken en kaden gaat nog tot 2024 door.

Geef een reactie