code geel

Code geel vanwege de droogte

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) van Rijkswaterstaat heeft code geel afgekondigd vanwege de aanhoudende droogte in ons land. Zoals het er nu naar uitziet stijgt het neerslagtekort de komende periode naar 266 millimeter. Als het zo doorgaat, gaat het droogterecord van 1976 eraan. 

Waterpeil

Vanwege de aanhoudende droogte en het lage waterpeil in de grote rivieren, is de LCW bijeen gekomen voor overleg. De LCW komt alleen in actie als er langere tijd droogte is en de vraag naar water groter is dan het aanbod. De commissie heeft zich samen met waterschappen, provincies en het KNMI, gebogen over de droogtesituatie. Hier is een zogeheten droogtemonitor uit gekomen waar de stand van zaken in is beschreven. Hierin adviseren zij over maatregelen en wordt er bepaald hoe het water verdeeld wordt.

Droogtemonitor

Volgens de droogtemonitor is de aanvoer van water in de Rijn flink gedaald. De aanvoer ligt nu onder de norm die de maand juli normaal gesproken zou moeten hebben. De LCW heeft code geel afgegeven,  omdat zij verwachten dat de dalende wateraanvoer de komende 2 weken aanhoudt. De sproeiverboden, met oppervlakte water, blijft voor delen van Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Drenthe van kracht. Voor de hoge zandgronden is de toevoer van zoet water uit andere gebieden onmogelijk. Voor de Maas gelden nog geen aangepaste regels. Deze rivier krijgt nog wel voldoende water aangevoerd uit het buitenland.

Zwem alleen op officiële locaties

Rijkswaterstaat en de waterschappen roepen mensen ook op alleen te zwemmen op officiële zwemlocaties. Door de aanhoudende droogte en de warmte is de kwaliteit va het water de afgelopen weken afgenomen. Zij krijgen steeds meer meldingen van blauwalg, botulisme, vissterfte e bacteriën in het water.

Waterbedrijf Vitens heet handige tips om water te besparen. 

(Bron: Tubantia/ NOS/ANP)

Geef een antwoord