hoogwaterpiek

Rijkswaterstaat alert op hoogwaterpiek in de Rijn

Eens in de 5 jaar komt er een hoogwaterpiek van de Rijn voor in Nederland. Naar verwachting is dit ook woensdag 10 januari 2018 het geval. Momenteel is de waterstand in de Rijn bij Lobith opgelopen tot ongeveer 14,27 meter boven NAP. Woensdagochtend zal de stand daar een piek bereiken van waarschijnlijk 14,65 meter boven NAP. Normaal is 12 meter boven NAP gebruikelijk voor deze tijd van het jaar.

Water stijgt minder snel dan verwacht

Op zondag is er volgens Rijkswaterstaat nog ruim 6500 duizend kubieke meter water (6,5 miljoen liter water) per seconde ons land in gestroomd. De waterstand stijgt nu echter minder snel dan verwacht. Dit omdat het water minder snel stroomt en de neerslag later komt, geeft een woordvoerster aan. Samen met de waterschappen bereidt Rijkswaterstaat zich voor op de hoogwaterpiek van woensdag. Volgens Harold van Waveren, voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging van Rijkswaterstaat en de waterschappen, vormen dergelijke omstandigheden geen probleem.

Maatregelen

Als gevolg van de hoge waterstand lopen de uiterwaarden en de buitendijkse gebieden onder water. Vanuit het Watermanagement Centrum in Lelystad worden de waterstanden continu in de gaten gehouden en er zijn allerlei maatregelen genomen om het rivierwater zo snel mogelijk af te voeren. Zo zijn de stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein in de Nederrijn-Lek getrokken om het water weg te laten stromen. “Bij laag water heb je stuwen nodig om het water in de rivier te houden. Bij hoogwater trek je die dammen op zodat het water zo snel mogelijk naar zee doorstroomt”, aldus een woordvoerder van het Watermanagement Centrum. Bij de Haringvlietdam en Afsluitdijk wordt volop gespuid in zee. Waterschappen voeren dijkinspecties uit, zetten extra pompen in en sluiten coupures in waterkeringen.

Drenkeling?

Het hoge water heeft zondag veel mensen naar buiten getrokken. Degenen die op de Rijnbandijk in Maurik naar het hoge water zijn gaan kijken, dachten iemand in het water te zien drijven. Met de armen wijd gespreid, gekleed in het zwart en geel, meldt Omroep Gelderland. Tot opluchting van de brandweer in Maurik was de drenkeling geen mens, maar een vogelverschrikker die door het hoge water was gaan drijven. Om te voorkomen dat meer mensen van de ‘drenkeling’ schrikken, is de pop op het droge gehaald.

Nijmegen

Op de Waalkade van Nijmegen zijn de maatregelen genomen wegens de hoge waterstand in de Waal. De zogeheten coupures zijn gesloten om de stad te beschermen tegen het hoge water. Volgens Rijkswaterstaat bereikt het water in de Waal op maandag en dinsdag de hoogste standen.

hoogwaterpiek

Grote grazers naar hoogwatervluchtplaats

Staatsbosbeheer heeft inmiddels 186 grote grazers in het natuurgebied Munnikenland, bij Slot Loevestein, naar een hoger gebied geleid. Het betreft 122 konikpaarden en 64 zogenoemde rode geuzen, een rundersoort. Volgens woordvoerder Marcel van Dun is hun verplaatsing noodzakelijk. “Ze konden daar niet langer blijven staan, want dan dreigden ze ingesloten te worden door het water.” Het natuurgebied is onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier, dat in 2011 van start is gegaan. Er zijn flinke overstromingsvlaktes gemaakt, zodat de rivieren bij hoogwater hun gang kunnen gaan. De extra brede Wakkere Dijk, met flauwe taluds, is speciaal aangelegd als ‘hoogwatervluchtplaats’ voor wie droge voeten of poten wil houden bij hoge waterstanden. De dieren hebben het goed gedaan volgens Dun. Met name de konikpaarden hebben een flink eind gelopen naar hun nieuwe tijdelijke verblijfplaats. Ze zijn direct aangevallen op het verse gras daar. Slot Loevestein is tijdens de beweging van de kudde tijdelijk afgesloten geweest.

hoogwaterpiek

(Bron: ANP)

Geef een antwoord