wateroverlast

Is Nederland klaar voor de klimaatverandering?

Gemeentes moeten de komende jaren verplichte stresstests houden die moeten uitwijzen of Nederland klaar is voor de effecten die klimaatverandering met zich meebrengt. In Zwolle zijn ze al een tijdje bezig om hierop te anticiperen, zoals het NOS Journaal op 19 september 2017 laat zien.

Nattevoetenplan

In Zwolle en andere steden die aan grote rivieren liggen staan de straten regelmatig blank als het flink heeft geregend. De Overijsselse hoofdstad heeft ook nog het nadeel dat het relatief laag ligt, waardoor het water er gemakkelijk blijft staan na een hoosbui. Om dit voortaan te voorkomen heeft de gemeente haar bewoners  afgelopen zomer na flinke regen gevraagd om foto’s in te sturen van het wateroverlast in hun buurt. Er komen 80 foto’s binnen die de gemeente Zwolle nieuwe inzichten geeft; sommige plekken liggen een stuk lager dan gedacht en staan daardoor eerder blank. Naar aanleiding van deze inzendingen heeft Zwolle een zogenoemde nattevoetenkaart gemaakt en zijn zij gaan nadenken over hoe deze natte voeten voortaan voorkomen kunnen worden. Een van de oplossingen is een schutting die tegelijkertijd dienst doet als regenton. Zwolle is dus op de goede weg, maar een ambtenaar geeft in het NOS Journaal wel toe dat hij niet zeker weet of de stad op dit moment al voor een verplichte stresstest zou slagen.

Nijmegen

Nijmegen en omgeving is een ander gebied waar mensen vaak last hebben van wateroverlast. Hier probeert Waterschap Rivierenland te inventariseren welke maatregelen denkbaar zijn en werken zij onder andere aan een rioleringssysteem dat meer water aankan.

Meer geld nodig

Om dergelijke aanpassingen ook landelijk uit te voeren, is er volgens commissaris Wim Kuijken van het Deltaprogramma meer geld nodig. In dit overheidsprogramma staan maatregelen om het land te beschermen tegen overstromingen als gevolg van klimaatverandering. Ook ziet het erop toe dat de zoetwatervoorziening op peil blijft.  Het geld moet met name besteed worden aan rivierverruiming, stelt Kuijken.

Collectieve verzekering?

De overheid is overigens niet de enige partij die meer geld moet uittrekken als gevolg van klimaatverandering. Dit geldt ook voor de Nederlandse burgers. Volgens het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) is het een goed idee om een collectieve klimaatverzekering in te voeren, omdat de materiële schade door noodweer de komende jaren flink zal stijgen. Op dit moment dekt geen enkele verzekering dit. Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu is te spreken over het idee en wil met de verzekeraars in gesprek.

Benieuwd hoe het kan dat er door klimaatverandering meer regen valt? Wij hebben het voor u uitgezocht.

(Bron: ANP, NOS, website Waterschap Rivierengebied)

Geef een reactie