hoosbui

Hoe groot is de kans dat uw huis onderloopt bij een hoosbui?

Het heeft al meer dan een maand niet geregend in Nederland, maar er komt ongetwijfeld een moment waarop dit weertype zich weer laat zien. Als een regenbui fiks is, kunnen huizen onderlopen. Hoe groot de kans op natte voeten is in uw gemeente? Dat is nu onderzocht door de partijen achter waterkwestbaarsheidsscan Bluelabel.

Wateroverlast op straatniveau bekijken

Bluelabel is ontwikkeld door een verzekeraar, consultancybureau en een wateradviesbureau. Samen hebben zij een kaart gemaakt waarop in de toekomst zeer nauwkeurig te zien is hoe groot de kans is dat uw huis onderloopt als er een hoosbui voorbij trekt. De kaart laat nu alleen nog zien wat het risico is op gemeenteniveau, maar het is de bedoeling dat er vanaf 2019 gekeken kan worden op wijk- en zelfs straatniveau.

Waar is de kans op wateroverlast het grootst?

Wie de huidige kaart bekijkt, ziet dat met name gemeenten in het zuiden van Limburg, de gebieden rondom Nijmegen en Overijssel grote kans maken op ondergelopen gebouwen na zware regenval. Een voorbeeld: in de Gelderse gemeenten Berg en Dal, dat naast Nijmegen ligt, zal in 35 procent van de panden water naar binnen lopen na een hoosbui. In Enschede is die kans zelfs 46 procent.

Opvallend is ook dat in stedelijke gebieden buiten de ‘risicozones’ water de weg naar binnen zal vinden. De reden hiervoor is dat steden veel asfalt en bestrating kennen, waardoor het gevallen water niet weg kan stromen in de grond. Daardoor blijft het op de oppervlakte liggen en kan het panden binnenstromen.

Stresstest

De bedrijven achter Bluelabel willen in 2019 beginnen met het verkopen van hun informatie aan gemeenten, zodat zij inzichtelijk krijgen hoe de vlag erbij hangt op dit gebied. Met alleen deze informatie zijn de gemeenten er overigens nog niet. De Rijksoverheid heeft hen verplicht om voor eind 2019 een stresstest te doen om de gevolgen van klimaatverandering in kaart te brengen. Zo’n test laat zien welke straten, buurten of gebieden niet opgewassen zijn tegen zware regenval en welke wel.

Deltaplan voor Limburg?

Zulke informatie is erg waardevol, want wateroverlast is een groter probleem aan het worden. Door de klimaatverandering regent het vaker en harder, iets wat regelmatig voor ondergelopen straten zorgt. Eerder in 2018 luidt de provincie Limburg hier de noodklok over, nadat herhaaldelijk hele straten van Zuid-Limburgse gemeenten zijn ondergelopen. Volgens dijkgraaf Patrick van der Broeck is de provincie Limburg niet langer berekend op zoveel water en moet er een ‘soort deltaplan‘ komen. Of dit er ook daadwerkelijk gaat komen, is nog onduidelijk.

(Bron: NOS, Bluelabel, archief)

Geef een reactie