EIKENPROCESSIERUPSEN

Eikenprocessierupsen breken vermoedelijk eigen record

Het is pas 1 mei, maar er zijn nu al heel veel eikenprocessierupsen gezien in Nederland. Vermoedelijk wordt het record uit 2018 verbroken, stelt het Kenniscentrum Eikenprocessierupsen, onderdeel van de universiteit van Wageningen. 

Veel meer rupsen gezien

Volgens een artikel in het Algemeen Dagblad is het Kenniscentrum Eikenprocessierups er niet gerust op. Meestal worden de rupsen pas vanaf juni een probleem, maar in veel gemeenten zijn zij al vanaf half april bezig met de bestrijding. Dit omdat er dit jaar al opvallend veel eikenprocessierupsen zijn gezien. Het is zaak dat deze snel worden opgeruimd, omdat zij binnen een paar weken weken prikkelende haren zullen ontwikkelen. Iedereen die deze haren aanraakt, kan geïrriteerde ogen en luchtwegen krijgen en er kunnen jeukende plekken op de huid ontstaan. Mensen die er extra gevoelig voor zijn, kunnen ernstigere klachten krijgen. Voor honden is de rups ook gevaarlijk. Als een hond in aanraking komt met een eikenprocessierups en er ontstaat een allergische reactie, dan kan deze overlijden.

Goede omstandigheden

In principe komt de rups door heel Nederland voor, maar vooral in het oosten en zuiden van het land is de overlast sinds een aantal jaar groot. Dit heeft vermoedelijk te maken met het veranderende klimaat in Nederland. De rupsen houden van warm weer, waardoor zij steeds beter kunnen overleven in ons land. In 1991 wordt het eerste nest waargenomen in Nederland en sindsdien wordt het diertje in de gaten gehouden. Wetenschappers spreken in 1997 het vermoeden uit dat het aantal eikenprocessierupsen zal verminderen, maar het tegendeel blijkt waar. Sinds een aantal jaar ontstaat er elk jaar veel overlast door de rups. Het is inmiddels zelfs zo dat de rups niet per ze meer een eikenboom (vandaar de naam) nodig heeft om zich te voeden. Zij eten ook van andere bomen en gaan zelfs huizen binnen om  in hun zoektocht naar voedsel. Daarnaast kunnen de rupsen lange tijd overleven, waardoor het niet na 1 seizoen afgelopen is.

De eikenprocessierups is overigens niet de enige rups met prikkelende haren die u in Nederland kunt tegenkomen. De dennenprocessierups is inmiddels ook al gesignaleerd  in ons land. Net als de eikenprocessierups kan deze rups overlast veroorzaken voor mens en dier.

Bestrijding

Om ervoor te zorgen dat zij zo min mogelijk overlast veroorzaken, is het belangrijk om de rupsen en hun nesten zo effectief mogelijk te verwijderen. Er zijn meerdere methodes waarop dit gebeurt. Zo zijn er gespecialiseerde bedrijven actief die de rupsen opzuigen. Op de foto hieronder ziet u hoe dat gaat. In meerdere gemeenten in Oost- en Zuid-Nederland wordt deze methode nu al toegepast.

eikenprocessierups

Natuurlijke vijanden

Daarnaast zijn er ook nog andere manieren om de rups weg te krijgen. Zo proberen sommige gemeenten de rups te bestrijden met koolmezen die de rupsen opeten. Ook andere vogels zoals ringmussen en spreeuwen zijn fan van de eikenprocessierups. Daarnaast zijn er volgens het Kenniscentrum Eikenprocessierups ook een aantal insecten die het de behaarde rupsen moeilijk kunnen maken. Onder hen onder meer de sluipwesp en de eikenwantsen. Er wordt ook gesuggereerd dat het verstandig is om klimop te planten nabij bomen, zodat deze struik om de stam heen kruipt. Dan hebben de rupsen geen kans om zich op de stam te vestigen, is het idee. Het Kenniscentrum weerlegt deze theorie en denkt dat de rupsen zich alsnog kunnen vestigen op de stam.

Lees ook: wat moet u doen als u geprikt bent door een eikenprocessierups? In dit artikel vertellen wij het u.

In Tijd voor MAX van 1 mei 2019 worden de eiken- en dennenprocessierups besproken.

(Bron: WUR, AD, RIVM, archief, Nature Today)

Geef een reactie