Een Amsterdam zonder aardgas in 2050

Amsterdam wil in 2050 een aardgasloze stad zijn. Woningcorporaties wijzen daarom volgend jaar de eerste 10.000 bestaande woningen aan waarvan de gaskraan wordt dichtgedraaid. Hiermee wil de gemeente de CO2-uitstoot in de stad flink terugdringen.

Naar een Stad zonder Aardgas

De plannen staan in de strategie Naar een Stad zonder Aardgas, die het college van burgemeester en wethouders donderdag 17 november 2016 bekend heeft gemaakt. De stad wil snel ervaring opdoen met het op grote schaal aardgasloos maken van bestaande woningen.

Alternatieven

In Amsterdamse nieuwbouwwijken liggen al geen gasleidingen meer en in 2020 zijn naar verwachting 102.000 Amsterdamse woningen aangesloten op warmtenetten. De uitdaging is nu ook bestaande gebouwen van het aardgas af te krijgen en te kijken welke alternatieven mogelijk zijn.

Belemmerende wet- en regelgeving

Amsterdamse Wethouder Abdeluheb Choho (duurzaamheid): “We beginnen nu met een warmterevolutie, waar elke Amsterdammer bij betrokken wordt. Dit vraagt om lef bij alle partijen, en ik ben trots dat we juist in Amsterdam samen hard aan de slag gaan om bestaande buurten aardgasloos te maken. We gaan het gewoon doen.” Het college benadrukt dat er ook nog een belangrijke taak is weggelegd voor het rijk om dit te bereiken. Zo moet belemmerende wet- en regelgeving worden aangepast, is er geld nodig en pleit de gemeente voor meer bevoegdheden. Momenteel wordt ongeveer 90 procent van de warmte in Amsterdam gemaakt door het verbranden van aardgas, dat daardoor verantwoordelijk is voor 30 procent van de CO2-uitstoot in de stad. De gemeenteraad buigt zich in december 2016 verder over de plannen van het stadsbestuur.

(Bron: ANP)

Geef een reactie