Dag lieve kijkers, omroep MAX bedankt

Ruim 5 jaar zat ik als tv-boswachter regelmatig aan tafel in Tijd voor MAX om u bij te praten over onze natuur. De onderwerpen varieerden van insecten op de heide tot oranje plooislakjes in de Noordzee, maar ook over het leven van grote wilde dieren of het beheer ervan. Vaak schuurden deze onderwerpen aan grotere thema’s zoals klimaat, luchtverontreiniging of andere problematieken waardoor soorten onder druk kunnen komen te staan. Vaak hoor ik mensen zeggen dat ons land te vol is voor een rijke- en complete natuur, maar zo simpel is het niet.

Verbinding

In mijn 37-jarige loopbaan als natuurbeschermer en tv-boswachter zag ik de insectensterfte en verlies aan weidevogels toenemen, maar gelukkig ook verdwenen diersoorten terugkeren. Hoe kijk ik dan terug op deze periode? Ik ben een positief mens en zie dat we in de afgelopen jaren veel hebben bereikt wat zonder natuurbescherming en draagvlak van burgers nooit gelukt zou zijn. Neem het edelhert als voorbeeld. Dankzij goed beheer, het verbinden van natuurgebieden met natuurbruggen over snelwegen, zijn er nu meer edelherten in ons land dan er in de laatste eeuwen zijn geweest. Dankzij een beter waterbeheer is de ruimte terug voor bever en otter en door het vergroten van waterrijke gebieden zijn zelfs de zeearend en de kraanvogels teruggekomen. Vele soorten zien dus nieuwe kansen in een steeds voller land. De kans is groot dat zelfs de wolf dit jaar welpjes zal krijgen. Dat is de kracht van samenwerking aan natuurbescherming.

Passie en verwondering voor de natuur

Het opkomen voor een gezonde leefomgeving en ruimte bieden aan planten en dieren is iets waar ik al deze jaren aan heb mogen werken. Het accent leggen op de mogelijkheden en niet blijven stilstaan bij onmogelijkheden binnen dit vakgebied. Zo heb ik ook over natuur en alles wat daarbij hoort gesproken in Tijd voor MAX. Mijn persoonlijke beleving, passie en vaak ook verwondering voor natuur vormden de basis voor elk script en het beeldmateriaal wat uiteindelijk uw huiskamer is binnengekomen. Ook werkte ik mee aan het verbeteren van de kwaliteit van het Markermeer. Daar wisten wij met partners een nieuwe eilandengroep Marker Wadden aan te leggen waar in slechts een paar jaar al duizenden vogels broeden en tijdelijk verblijven in de voor- of najaarstrek. Een huzarenstukje van formaat, om in ons land met zoveel tegenstrijdige belangen natuur te kunnen maken met het oog op de toekomst van kust- en moerasvogels in ons land.

Veel dank!

Ik mocht ook heel veel reacties van kijkers zoals u ontvangen op de vele uitzendingen of via de blogs bij MAX Vandaag. Ik wil u heel hartelijk danken voor uw waardering en Omroep MAX in het in mij gestelde vertrouwen om zolang uw vaste gast aan tafel te mogen zijn geweest. Ik werk inmiddels niet meer als boswachter bij Natuurmonumenten en daarmee stopt dan ook mijn vaste bijdrage aan het fraaie programma Tijd voor MAX. Ik wens alle medewerkers van Omroep MAX veel succes en wil u als kijkers via dit schrijven heel graag hartelijk bedanken.

Medio 2019 opent Kroondomein Het Loo een nieuw bezoekerscentrum in volledig verbouwde en nieuw ingerichte Aardhuis, aan de Amersfoortseweg te Apeldoorn. In mijn nieuwe baan als boswachter en gastheer van Kroondomein Het Loo heet ik u hier graag van harte welkom.

Met vriendelijke groet,
André Donker

Geef een reactie

Reacties (2)

 1. joopkemna says:

  Goedemorgen, wij vinden het jammer dat U niet meer bij omroep Max komt vertellen over Uw werk, maar willen U wel heel hartelijk bedanken voor hetgeen U in de afgelope jaren aan ons hebt verteld van Uw prachtige werk bij Natuurmonumenten!!!Verder veel succes in de komende jaren!!

 2. ToHeBe says:

  Beste boswachter Donker,
  Wij hebben steeds met interesse gekeken vanuit Bonaire-CN naar
  uw altijd boeiende vertellingen.
  We wensen u veel succes bij uw nieuwe werkkring !