Marker Wadden

Binnenkort naar de Marker Wadden

Het startsein voor de aanleg van 4 eilanden in het Markermeer is op woensdag 8 maart 2017 gegeven. Ze maken deel uit van een nieuwe eilandengroep, de Marker Wadden.

Nieuwe archipel

De archipel Marker Wadden is een project van Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en Boskalis om variatie in de natuur in het Markermeer te vergroten. In het meer zijn op dit moment geen natuurlijke oevers en ondiepten te vinden, omdat de Afsluitdijk en later de Houtribdijk het gebied hebben afgesloten. Door het gebrek aan natuurlijke oevers en door het vele slib in het meer is er weinig voedsel voor planten en dieren. Als gevolg daarvan is het aantal vogels en vissen de laatste 20 jaar sterk verminderd. De eilanden moeten verandering in deze situatie brengen.

Aanleg

Het eerste eiland is al opgespoten. Nu volgen er 4 andere eilanden, die over een jaar moeten zijn opgespoten. In totaal zal het oppervlak zo’n 800 hectare bedragen. De eilanden worden beplant en krijgen natuurlijke oevers, bestaand uit zand, klei en slib afkomstig uit het Markermeer. Ook komen er wandelpaden, vogelkijkhutten, een speelplaats en een uitkijktoren. Het project wordt naar verwachting in 2020 afgerond.

Nu al beplanting en dieren

De eerste planten hebben de Marker Wadden al kunnen vinden. De moerasandijvie, een zeer zeldzame plant die alleen op opgespoten zand groeit, is gesignaleerd op het eerste eiland. Ook zijn er vogels neergestreken. “Deze winter waren er enorme aantallen zwarte sterns,” zegt projectleider André Rijsdorp van Natuurmonumenten. “Op hun trek van Scandinavië naar het zuiden verzamelen ze in het IJsselmeergebied. Blijkbaar vinden ze ons eiland een geschikte plek.”

Onderzoek

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu kondigt op woensdag 8 maart 2017 aan 1,5 miljoen euro extra uit te trekken voor onderzoek naar de Marker Wadden. Tot nu toe heeft de rijksoverheid 38,5 miljoen euro besteed aan de archipel. De totale kosten van de eilandengroep bedragen 75 miljoen euro. “De Marker Wadden gaan ons een unieke schat aan nieuwe informatie opleveren,” zegt minister Schultz. “Daarmee versterken we de internationale koppositie van Nederland op het gebied van waterbouw en natuur.”

Stemmen op de Marker Wadden

Binnenkort kunt u eenmalig naar deze bijzondere plek toe; op woensdag 15 maart 2017 opent een stembureau op de Marker Wadden. Er komen die dag speciale veerdiensten naar dit prachtige natuurgebied, dat verder nog niet te bezoeken is. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan moet u wel van tevoren regelen dat u op een andere plek mag stemmen.

(Bron: NOS/Natuurmonumenten)

Geef een antwoord