Ambitieus plan voor veel nieuw bos in Nederland

Als het aan de Nederlandse bos- en houtsector ligt, komt er 100.000 hectare nieuw bos in Nederland bij. Dat komt neer op een gebied dat groter is dan de Veluwe. Het voorstel wordt woensdag 26 oktober 2016 tijdens de Nationale Klimaattop in Rotterdam gepresenteerd.

Klimaatdoelstellingen

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) heeft de Klimaattop bijeen geroepen om het VN-klimaatakkoord van Parijs om te zetten in acties. Met het plan voor nieuw bos wil de sector een grote bijdrage leveren aan de Nederlandse klimaat- en energiedoelstellingen. De kosten die hiervoor moeten worden uitgetrokken komen op ruim 3 miljard euro, verspreid over 30 jaar, schrijft Trouw.

Weinig bos

Nederland heeft momenteel zo’n 350.000 hectare aan bos, wat neerkomt op 11 procent van het landoppervlak. In vergelijking met de rest van West-Europa heeft Nederland daarmee weinig bos. Om dit te veranderen zijn grote veranderingen nodig. In het gezamenlijke plan van Natuur- en milieuorganisaties, houtverwerkers, papier- en kartonfabrieken, chemische bedrijven, de timmerindustrie, boseigenaren en bosbeheerders is hier uitgebreid over nagedacht.

Groene Hart

Zo wordt er voorgesteld om 20.000 hectare nieuw bos bij te planten op bestaande natuur- en recreatieterreinen, 30.000 hectare wordt bestemd voor ‘tijdelijke natuur’ op landbouwgronden, industrieterreinen en op braakliggende bouwgrond. En er komt nieuw bos in het Groene Hart in de Randstad en in de Veenkoloniën van Groningen en Drenthe. “Het is ingrijpend, het heeft grote impact, de politiek moet uiteindelijk beslissen, maar wij denken dat dit actieplan nodig en haalbaar is”, zegt Harry Hekhuis, hoofd beheer en productie van Staatsbosbeheer en 1 van de initiatiefnemers van het actieplan.

Houtproductie

Naast de aanplant van nieuw bos, willen de plannenmakers ook de kwaliteit van de binnenlandse houtproductie verbeteren en de binnenlandse houtvoorraad beter benutten. Nederland importeert nu 90 procent van het hout uit Europese landen.

(Bron: ANP, Trouw)

Geef een reactie