Oud en nieuw

‘Oud en Nieuw gevaarlijkste moment van het jaar’

De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt in een rapport dat op vrijdag 1 december 2017 officieel gepubliceerd is dat de jaarwisseling het gevaarlijkste moment van het jaar is. Volgens de overheidsinstantie is de combinatie nacht, veel mensen op straat en vuurwerk afsteken geen goede.

Vuurwerk als boosdoener

De Raad is het onderzoek gestart, omdat er jaarlijks ongeveer 10.000 incidenten plaatsvinden tijdens de jaarwisseling. Deze variëren van zeer ernstig tot relatief onschuldig, maar elk incident is er natuurlijk 1 te veel. Uit het onderzoek kan als conclusie worden getrokken dat de jaarwisseling enorm veel risico’s met zich meebrengt, die vooral voortkomen uit het afsteken van (ondeugdelijk) vuurwerk. De controle op consumentenvuurwerk laat namelijk te wensen over, waardoor een kwaliteitskeurmerk niet altijd wil zeggen dat het ook echt veilig is.

Centrale vuurwerkshows

Om de risico’s rondom de jaarwisseling in te perken, heeft de Stichting Maatschappij en Veiligheid, die zich inzet voor de veiligheid in Nederland, opgeroepen tot het organiseren van centrale vuurwerkshows. Hun idee is dat Nederlandse gemeentes deze shows organiseren, zodat inwoners minder snel op eigen houtje vuurwerk afsteken. In het buitenland en in grote steden als Amsterdam en Rotterdam is dit concept een succes, maar in de rest van het land is er weinig animo voor. Uit rondgang van de NOS blijkt dat slechts 7 Nederlandse gemeenten een dergelijke vuurwerkshow hebben gepland.

Vuurwerkvrije zone

Het enthousiasme voor vuurwerkvrije zones is iets groter. 1 op de 5 Nederlandse gemeentes zeggen zulke zones in te stellen op 31 december 2017. Deze liggen bijvoorbeeld rond ziekenhuizen, kinderboerderijen en woon- en zorginstellingen voor ouderen.

Geen vuurwerkverkoop op 31 december 2017

Hoewel gemeenten de plekken waar vuurwerk mag worden afgestoken dus soms wel inperken, krijgen vuurwerkafstekers in de meeste plaatsen nog gewoon vrij spel. In 2017 gaan zij naar alle waarschijnlijkheid al extra vroeg beginnen met het uitoefenen van deze hobby, want 31 december valt op een zondag en het is wettelijk niet toegestaan om op die dag vuurwerk te verkopen. Daarom start de verkoop van het knal- en siervuurwerk al op 28 december 2017. Normaal gesproken is 29 december de eerste verkoopdag.

Als het aan de onderzoeksraad voor Veiligheid ligt, is 2017 het laatste jaar waarin er vuurpijlen en knalvuurwerk verkocht wordt. Zij pleit in het nieuwe rapport voor een algeheel verbod. Dit om “het voortdurende patroon van veel letsel en ordeverstoringen” te doorbreken. Of het daadwerkelijk zover komt, is nog onduidelijk.

(Bron: RTL, NOS, ANP, NOS, RTV Oost)

Geef een reactie

Reactie

    Hanneman says:

    De onderzoeksraad slaat in het rijtje van drie aanwijzingen voor de gevaarlijkste nacht per jaar een zeer belangrijke over. Drank! Heden ten dage op de voet gevolgd door allerlei drugs. Tja, vuurwerkshows die door gemeenten zouden moeten worden georganiseerd kosten weer gemeenschapsgeld en dat ziet Mark en z’n club niet zitten. De zelfredzame nederlander is oud en wijs genoeg om vele honderden euro’s uit te geven en gevaar te vormen voor zichzelf en de omgeving waar ze dit doen. Aanpassingen van wetten en regels zijn immers bedoeld om uitkeringen te korten en af te schaffen, rijken te bevoordelen op alle terrein, niet om een daling van de vele ernstige ongevallen te realiseren. Laat ons dus geen politiek gezond verstand verwachten. Zo eigenaardig dat we willens en wetens op voorhand akkoord gaan met iets wat geheid weer handen en ogen gaat kosten. Misschien dit jaar ook leven. Want het gaat allang niet meer over sterretjes en rotjes. Sommigen van ons worden rond de jaarwisseling deeltijdterrorist. Sommigen van ons steken vuurwerk af dat zich kan meten met professioneel oorlogstuig. Weliswaar traditie maar toch? Zet ik nu aan tot de zwartepietendiscussie over vuurwerk? Alvast beterschap en sterkte aan de aanstaande blinden en geamputeerden.