Hollandse Zaken

Hollandse Zaken: Vermalen door instanties

Het vertrouwen in instanties als deBelastingdienst, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen is bij sommige mensen helemaal weg. Voor u het weet, wordt u van fraude of fouten beschuldigd en moet u aantonen dat dit onterecht is. In Hollandse Zaken wordt deze gekmakende zoektocht naar eerlijkheid belicht.

Politiek telt

Bij die instanties lijkt de menselijke maat verdwenen. Het is niet de bedoeling dat een medewerker zich diepgaand verdiept in iemands persoonlijke situatie. De politieke opdracht is immers het tegengaan van fraude. Het leidt ertoe dat er vooringenomen van uitgegaan wordt dat de burger niet te vertrouwen is. Dit najaar start een parlementair onderzoek naar de uitvoeringsorganisaties van de overheid. Deze zouden hun werk ‘te anoniem doen’ en ‘weinig behulpzaam zijn vanwege protocollen en procedures’.

Menselijke maat

In Hollandse Zaken verhalen van Nederlanders die vermalen werden in ambtelijke of andere officiële molens. En de vraag: waar is de menselijke maat gebleven?

Hollandse Zaken is te zien op zaterdag 8 augustus 2020 om 20.30 uur live op NPO 2.

Geef een reactie

Reacties (2)

 1. Psych says:

  Zo herkenbaar! Ook sommige zorgverzekeraars gaan er vooringenomen van uit dat de zorgaanbieder niet te vertrouwen is. Zo scoorde ik bovengemiddeld bij een statistische analyse. De enige oorzaak die de verzekeraar kan bedenken is dat ik fouten hebt gemaakt. Ik krijg de kans ‘fouten’ te corrigeren, en als ik er een volgende keer weer op dezelfde manier uitspring bij een statistische analyse dan kan het zijn dat zij gaan controleren of ik de zorg terecht heb geleverd. Een goede manier om zorgaanbieders weg te jagen en te zorgen dat zorgaanbieders weigeren om nog langer contracten met verzekeraars af te sluiten.
  Als er al zo nodig gecontroleerd zou moeten worden zou het mooi zijn wanneer dat zou gebeuren door een onafhankelijke instantie in plaats van door een instantie die er baat bij denkt te hebben zo weinig mogelijk uit te betalen.

 2. JosK1 says:

  Dit is zoooo herkenbaar…..
  wij hebben te maken met gemeentelijke instantie en echt alles wat in de uitzending wordt gezegd … klopt en is bij ons gebeurt:
  – valsheid in geschrifte
  – Keuren van eigen rapportering
  – Bezwarencommissie heeft geen kennis van -zaken
  – deskundige rapporten van derden worden aan de kant geschoven
  – rechter geeft gelijk maar gemeente vindt dat er geen fouten zijn gemaakt
  – gemeente instantie blijft procederen (in de hoop dat we uiteindelijk opgeven??)
  – schade wordt koste wat kost niet vergoed

  Het is een gebed zonder einde en de kosten voor zowel gemeente als ons blijven de pan uitrijzen ….!