De Pier bij Scheveningen deels gesloopt

Het noordelijke deel van De Pier bij Scheveningen wordt gesloopt. Dit deel is vervallen en moet nodig gerestaureerd worden. De werkzaamheden gaan, zoals het er nu naar uitziet, in augustus 2016 van start.

Stalen eiland

De sloop van het zogenaamde ‘stalen eiland’ is noodzakelijk. De Pier bij Scheveningen is in slechte staat van onderhoud en in het gesloten deel zit asbest. Bovendien heeft het verroeste gebouw op pijlers in zee geen enkele functie meer. “Het is een lelijke pukkel die net achter de eigenlijke pier staat”, zegt de woordvoerster van De Pier. Bij de aankoop in 2014 hebben de huidige eigenaren van De Pier afspraken gemaakt met de gemeente over verwijdering van het noordelijke gedeelte.

Omvangrijke operatie

De sloop is een omvangrijke operatie. Zo moet er een vaargeul in zee worden gegraven om de werkzaamheden en de afvoer van het overbodige deel van De Pier mogelijk te maken. De Pier dateert van 1961. Het kwam toen in de plaats van de oude pier uit 1901. De Pier werd in oktober 2013 gesloten omdat het niet meer voldeed aan de brand- en veiligheidseisen. Na een ingrijpende verbouwing opent een gedeelte van De Pier in 2015. Op de pier bevinden zich divers winkels en horeca gelegenheden. De Pier is het hele jaar open en gratis toegankelijk.

(Bron: ANP)

Geef een reactie