afschaffen zomer- wintertijd

Afschaffen zomer- en wintertijd voorlopig op de lange baan

Het was de grote vraag of we afgelopen weekend voor het laatst de klok hebben verzet, maar het antwoord lijkt nee. De Europese Commissie komt er niet uit en vindt de discussie te ingewikkeld om nu al een besluit te nemen. Verwacht wordt dat er op zijn vroegst in 2021 een besluit wordt genomen over het afschaffen van de zomer- en wintertijd. 

Enquête

In juli van dit jaar mochten inwoners van EU-landen hun mening geven over de afschaffing van de zomertijd. Het invullen van de enquête is een initiatief van het Europees Parlement en maakt onderdeel uit van een groot onderzoek naar de voor- en nadelen van de klok voor- en achteruitzetten. Ruim 4,5 miljoen mensen doen mee aan de enquête en 84 procent hiervan wil de klok niet meer verzetten. Of de uitslag een goede afspiegeling is van de mening van de Europese bevolking, daar wordt nog over getwijfeld. Want niet iedereen in alle landen heeft de beschikking over een internetaansluiting of de gelegenheid om aan de enquête mee te doen.

Besparing of niet?

Voorstanders van de zomertijd zijn vooral enthousiast vanwege de energiebesparing en een uur langer licht zou minder verkeersslachtoffers tot gevolg hebben. Tegenstanders zeggen dat er geen aantoonbare energiebesparing is met zomertijd en dat de verstoring van het bioritme gezondheidsschade veroorzaakt bij mens en dier.

Afschaffen

De Europese Commissie wil aanvankelijk het verzetten van de klok in 2019 afschaffen. Maar deze wens lijkt voorlopig op de lange baan geschoven. Het is vooral de luchtvaart die problemen voorziet in het op korte termijn aanpassen van de tijd, aldus de Europese minister van Transport. De Oostenrijkse minister Hofer, momenteel voorzitter van de Europese Unie, laat weten dat de zomertijd op zijn vroegst pas in 2021 afgeschaft kan worden.

Niet te veel verdeeldheid

Nederland heeft officieel geen standpunt ingenomen, maar wil wel dezelfde tijdzone krijgen als Duitsland en de andere Beneluxlanden. Ook Vlaanderen heeft een voorkeur uitgesproken. Zij willen dezelfde tijd als Frankrijk. In België wil met een volksraadpleging over de kwestie. De Europese Commissie heeft alle lidstaten gevraagd om met plannen te komen. Hierin kunnen zij aangeven wat ze willen en de tijd die ze hiervoor nodig hebben. De Commissie moet uiteindelijk een beslissing nemen en dat wil het liefst zo dat er niet te veel verdeeldheid in Europa ontstaat. Dat kan schadelijk zijn voor het bedrijfsleven.

Lees ook: Zomertijd of wintertijd? Benelux streeft naar zelfde tijdzoneEuropese Commissie doet voorstel om zomer-wintertijd af te schaffen en Zo overleven dieren de wintertijd.

(Bron: NOS/Trouw)

Geef een reactie