mezenbollen

Tip 20: pesticiden in mezenbollen?

In 2019 zijn in mezenkasten 36 verschillende pesticiden gevonden, met het gevolg dat jonge mezen dood zijn gegaan. Ik kreeg toen de vraag van een lezeres of er in mezenbollen ook pesticiden zitten. Er werden door VELT (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) 15 mezenbollen onderzocht op pesticiden. In 10 bollen trof men geen pesticiden aan, in 5 dus wel. Slechts 3 van de 36 gevonden stoffen in de dode mezenjongen werden teruggevonden in de mezenbollen. De gevonden pesticiden in de mezenbollen zijn vooral insecticiden. Die werden waarschijnlijk gebruikt bij de teelt van de ingrediënten, zoals zaden, pitten en granen (onder andere tarwe en haver). Daaruit is te concluderen dat er in ons brood ook restanten van insecticiden zitten. Is dit soms één van de oorzaken dat er zo veel mensen kanker krijgen? Voor de tuinbezitters adviseer ik om 1 of meer mezenkasten op te hangen. Mezen zijn nuttige vogels om in je tuin te hebben, daar ze veel insecten eten.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 8 2020

Geef een reactie