Steeds meer alleenwonende oudere vrouwen

Het aantal huishoudens groeit de komende jaren van 7.7 miljoen in 2015 naar 8 miljoen in 2020, zo blijkt uit de meest recente huishoudensprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er komen vooral veel alleenwonende vrouwelijke 65-plussers bij en deze groep blijft naar verwachting alleen maar groeien.

Ontwikkeling van de bevolking

Met de CBS-huishoudensprognose probeert het CBS de toekomstige ontwikkeling van de bevolking naar burgerlijke staat en huishoudenspositie te simuleren. Deze cijfers zijn echter ontzettend onzeker. Zo kunnen er onvoorziene veranderingen op het gebied van samenwonen en scheiden plaatsvinden, maar ook de onzekerheid op bijvoorbeeld het gebied van immigratie werkt door in de huishoudenssamenstelling.

Vergrijzing

Uit de prognose blijkt dat vooral het aantal alleenwonende 65-plussers in de toekomst sterk zal stijgen. Dit is een direct gevolg van de vergrijzing. Daarnaast blijven ouderen steeds langer zelfstandig wonen, bijvoorbeeld na een scheiding of het overlijden van hun partner. Het aantal alleenwonende vrouwen van 65 jaar of ouder groeit naar verwachting van 655.000 (4 op de 10 vrouwen) in 2015 naar bijna 1,2 miljoen in 2050 (5 op de 10 vrouwen). Het aantal alleenwonende mannen in die leeftijdscategorie groeit in die periode naar verwachting van 260.000 (2 op de 10 mannen) naar 650.000 (3 op de 10 mannen).

Geef een antwoord