Bewustzijn ouderen over aanpassingen woningen vergroot

Het overgrote deel van de ouderen lijkt steeds beter te beseffen dat het belangrijk is om na te denken over hun woonsituatie op de langere termijn, zo blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Bewustzijn

Onderzoekers van de faculteit ruimtelijke wetenschappen deden in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoek naar het bewustzijn bij ouderen als het gaat om de wenselijkheid dan wel noodzakelijkheid om na te denken over hun woonsituatie op de langere termijn. Er werd vervolgens ook gekeken hoe dit bewustzijn vervolgens gestimuleerd kon worden.

Eigen verantwoordelijkheid

Uit dit onderzoek blijkt verder dat het besef van mensen dat het wenselijk is om de woning (al dan niet preventief) aan te passen zich niet per se vertaalt naar de beslissing om de woning dan ook daadwerkelijk aan te passen. Het merendeel van de ouderen vindt in ieder geval wel dat het hun eigen verantwoordelijkheid is om uit voorzorg stappen te ondernemen in het aanpassen van de woonsituatie.

Gevoelig gespreksonderwerp

Ook in de sociale omgeving ontstaat steeds meer het besef van risico’s in de woning en hoe incidenten voorkomen kunnen worden. Het bespreken van de geschiktheid van de woonsituatie is voor veel ouderen echter nog een gevoelig gespreksonderwerp. Het is belangrijk om daar goed op de letten. De aanpassingen en het niet erkennen van de regie die ouderen graag over hun eigen leven hebben, kunnen een negatieve uitwerking hebben als de mensen er nog niet aan toe zijn. Dat wil zeggen: de aanpassingen kunnen worden teruggedraaid of niet gebruikt.

Een advies op maat

Er bestaat vanuit veel oudere woningbezitters een grote behoefte aan informatie en advies over de mogelijkheden voor het aanpassen van de woonsituatie. Een persoonlijk advies en informatie speciaal op hen gericht zou voor het overgrote deel van de ouderen een stimulans bieden om stappen te ondernemen om de woning aan te passen.

Aanbevelingen

Vanuit het onderzoek worden er enkele aanbevelingen gedaan om het bewustwordingsproces van het belang van het aanpassen van de woning voor ouderen te vergroten. De onderzoekers adviseren de Overheid vooral om de bewustwording te stimuleren in de directe sociale omgeving, ouderen te betrekken bij het ontwikkelen van aanpassingen voor in de woningen, ze te voorzien van heldere informatie over onder andere de eigen verantwoordelijkheid voor wat betreft de veiligheid en de eventuele kosten van aanpassingen in de woning. Het belangrijkste advies luidt: ga met de doelgroep in gesprek. Ouderen geven aan behoefte te hebben aan persoonlijk advies en informatie op maat, een ouderenadviseur kan hier een rol in spelen.

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met de onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen: Debbie Lager, Aleid Brouwer, George de Kam en Eva Kibele.

Heeft u uw woning al aangepast om later langer thuis te kunnen blijven wonen?

Geef een reactie

Reacties (4)

  margaatje says:

  Als 67 en 66jarigen zijn we wel het gesprek hierover aangegaan. Een groot huis en dito tuin, hulp kunnen we indien nodig inkopen. Aanpassingen traplift etc. is nog niet nodig maar evt. wel. Je kunt niet voorzien wanneer het nodig mocht zijn dus aanpassingen t.z.t. indien nodig. Het is wel een duur grapje want je krijgt geen subsidie. Ik vraag me af als iedereen in zijn eigen huis moet blijven hoe moeten we die kosten opbrengen.

  Jacobi70 says:

  Wij zijn genoodzaakt te verhuizen naar een appartement vanwege overlast van de buren.
  Anders hadden we graag in mijn huis blijven wonen. We hebben hier met heel veel plezier 33 jaar gewoond en waren zeker nog niet toe aan een verandering.
  Het is ruim en geschikt voor aanpassingen.
  Omdat we de 70 zijn gepasseerd lijkt het ons het meest verstandig om dan maar direct voor een appartement te kiezen.
  Dit is erg triest maar waar.

  Hanneman says:

  Mevrouw Thijssen,
  We hebben met z’n allen géén idee hoé we op onze oude dag de kosten van het bestaan, een beetje redelijk leven moeten opbrengen. En misschien bent u wel van de tijd waarin nog fatsoenlijk kon worden gewerkt en verdiend. Daardoor is het misschien zo dat u nog wel in staat was om enige reserves op te bouwen of een fatsoenlijk salaris te bedingen. Mijn, en zeker de volgende generaties hadden vooral van doen met inkrimping, beperking, verlaging en nog tal van andere zaken, geregeld door de kabinetten van de pak ‘m beet afgelopen veertig jaar. Voor de meeste mensen is de oude dag een groot zwart gat, zonder pensioenfatsoen, zonder zorg of opvang in tijden van fysieke beperking of, om maar eens iets te noemen dementie. Velen hangt zelfs de vraag boven het hoofd of er tegen de tijd dat dat nodig is er uberhaupt een huis zal zijn. Laat staan een huis met aanpassingen.

  den hans says:

  mijn vrouw en ik hebben een eigen huis, (flat appartement) eind volgende maand wordt de gehele badkamer gestript en verbouwd, tot een gewone en begaanbare douche met schuifdeuren, en betegeld van vloer tot aan de muren, met wat ik graag wilde, alle waterbuizen weggewerkt achter de tegels, voor het aangezicht en dit alles om ook de woning te verbeteren, en dit alles op onze eigen kosten, zonder dat wij bij de gemeenten een aanvraag hebben ingediend. Want als het uit bad komen moeizaam gaat, lichamelijk, qua leefttijd, dan moet je aanpassingen laten verrichten. En soms kun je een beroep doen op de gemeente, maar daar moet je zoveel aan formulieren invullen, dat, wat wij ook doen, de gemeente er zo veel mogelijk buiten laten.